وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا خشونت جايگاهى در اسلام دارد؟

0

آيا خشونت جايگاهى در اسلام دارد؟

درقرآن كريم واژه «خشونت» وجود ندارد، امّا به جايى آن دو كلمه ديگر يعنيى: «غلظت» و «شدّت» كه هردو مترادف با خشونت هستند به كاررفته اند. غلظت به معنايى: خشونت، شدّت، درشت شدن. درشتى وتندخوييى است ودرمقابل رقّت به كار مى رود. واژه شدّت نيز به معنايى: غلظت، صلابت و سختيى است، ودر مقابل رقّت استعمال مى گردد. و بالأخره واژه خشونت به معنايى به معناى شدّت، درشتى و درشتخوييى است و در مقابل نرمى به كار مى رود. گرچه اسلام دين رحمت و عطوفت وخداوند متعال ارحم الرّاحمين است واصل اوّلى دراسلام بر رأفت ومهربانى است، امّا اين هيچگاه به معنايى نفيى هرگونه برخورد قاطع و اعمال خشونت وشدّت درموضع خود نيست. بنابراين، شدّت به خرج دادن دربرابر كسانيى كه حريم اسلام و احكام تابناك آن را مى شكنند، يا جان ومال وآبرويى مسلمانان را به مخاطره مى افكنند، نه تنها از مصاديق خشونت منفيى نيست بلكه ازويژگييهايى پيامبر (ص) ومؤمنان راستين است. درحقيقت اين برخورد محكم با صلابت كه به انگيزه

اجراى اوامر خداى متعال درقالب امربه معروف ونهى ازمنكر صورت مى گيرد، برخاسته ازهواها يا ضعفهاى نفسانى نمى تواند باشد، بلكه تنها در جهت تحفّظ براحكام وارزش هاى دينى است.

پرسشها وپاسخها، استاد محمد تقى مصباح يزدى

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.