بخشش مهريه

۲۵/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

بخشش مهريه بخشش مهريه 1- بخشش مهريه از سوي خانم در روايات بسيار تاكيد شده و مستحب مي باشد. 2- [...]