احکام مسجد

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

احکام مسجد    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي  س 389: با توجه به اين [...]