ازدواج با بى  نماز چگونه است

۱۲/فروردین/۱۳۹۵|احكام نماز, ازدواج و طلاق|

ازدواج با بى  نماز چگونه است ازدواج با بى نماز پرسش 166 . آيا ازدواج با شخصى كه نماز نمى خواند، جايز [...]