حكم شنيدن آهنگ بدون تاثير

۲۰/دی/۱۳۹۴|احكام موسيقي, دسته‌بندی نشده|

حكم شنيدن آهنگ بدون تاثير موسيقى بدون تأثير پرسش 14 . اگر استماع موسيقى هيچ گونه تأثيرى در انسان نداشته [...]