شروط آب برای پاک کردن نجاست

۰۸/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

شروط آب برای پاک کردن نجاست [آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می‌کند] مسأله 149 آب (1) با [...]