طهارت و نجاست در كشورهاي خارجي

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

طهارت و نجاست در كشورهاي خارجي  مطابق نظر آيت الله سيستاني طهارت و نجاست مقدمه هر مسلمانی، همواره [...]