قرآن به سر گرفتن شب قدر علامه حسن زاده

۰۶/تیر/۱۳۹۵|ماه رمضان|

قرآن به سر گرفتن شب قدر علامه حسن زاده سوال: آیا قرآن به سر گرفتن در شب قدر به شیوه [...]