شکستن نماز واجب چه حکمی دارد

۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

شکستن نماز واجب چه حکمی دارد زمانی که شخص شروع به نماز واجب نمود نمی تواند از روی اختیار نماز [...]