استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست 4 استِحاله [تعریف استحاله] مسأله 195 اگر جنس چیز نجس به طوری عوض [...]