احکام تطهیر

۰۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

احکام تطهیر   مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید   س: در صورت نجس شدن فضاى [...]