متن و ترجمه دعای مجیر برای بخشش گناهان

۳۰/خرداد/۱۳۹۵|ماه رمضان|

متن و ترجمه دعای مجیر برای بخشش گناهان اين دعا در بين دعاها از جايگاه بلندى برخوردار است و از [...]