نماز در خانه میت که خمس نداده است

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, خمس|

نماز در خانه میت که خمس نداده است در نوشتار درباره خمس اموال میت بحث شد از اینجا کلیک کنید [...]