حکم شرعی خرید و فروش سگ

۰۵/مرداد/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

حکم شرعی خرید و فروش سگ تزیینی 1- در نوشتار قبل چرایی نجس بودن سگ از منظر اسلام مطرح شد از [...]