آیا فراموش کردن قرآن حفظ شده اشکال دارد

۰۷/دی/۱۳۹۴|احكام متفرقه, قرآن پژوهي|

آیا فراموش کردن قرآن حفظ شده اشکال دارد طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سؤال 1760ـ اگر کسى [...]