ملاک و معیار موسیقی حرام از نظر مراجع

۲۷/آبان/۱۳۹۵|احكام موسيقي|

ملاک و معیار موسیقی حرام از نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1128: ملاک تمییز موسیقی حلال [...]