تبعیت در مطهرات

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

تبعیت در مطهرات 8 تَبَعیَّت [ تعریف تبعیت] مسأله 210 تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن [...]