در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند

۲۱/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند مسأله 1367 مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن [...]