مرور برچسب

پس انداز ازدواج

خمس پس انداز ازدواج

خمس پس انداز ازدواج خمس پس انداز ازدواجدر نوشتار  قبل حکم خمس جهیزیه مطرح شد، از اینجا مطالعه نمایید.پرسش 83 . آيا به پولى كه انسان براى ازدواج ذخيره كرده، خمس تعلق مى گيرد؟ آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، مكارم و صافى: خمس دارد.…