وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قائدگي نامنظم

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد عادت ماهانه متغير پرسش 26 . زنى به هيچ وجه عادت معينى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى بيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع: اين زن، مضطربه محسوب مى شود و بايد مطابق احكام و دستورات او عمل كند.…