وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شكيات به صورت ساده

شکيات نماز

شکيات نماز    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه ايس 516: کسى که در رکعت سوم نماز شک کند که قنوت را بجا آورده يا خير، چه حکمى دارد، آيا نمازش را تمام کند و يا از هنگام شک آن را قطع نمايد؟ ج: به شک مذکور اعتنا نمى‏…

شكيات نماز در رساله امام خميني

شكيات نماز در رساله امام خميني شكيات نماز ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شكهايى است كه نماز را باطل مى‏كند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، و نه قسم ديگر آن صحيح است.  شكهاى باطل١١٦٥ شكهايى كه نماز را باطل مى‏كند از اين قرار است:اول: شك…