وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

پیامبر اعظم

داستان جعلی نذر عبدالمطلب

داستان جعلی نذر عبدالمطلب ماجرای نذر عبدالمطلب از اختراعات قصه گویان عامه بوده که خواسته اند علی رغم شیعه امامیه، عبدالمطلب را مانند دیگر مشرکان قلمداد کنند...تا از این راه اعتقاد خود را در مشرک دانستن پدران پیغمبر (صلی الله علیه و آله) تثبیت…

اجداد حضرت محمد

اجداد حضرت محمد نياكان پيامبر اسلام را به ترتيب نام ببريد؟ درباره هاشم و خدمات او، چه اطلاعاتى در تاريخ وجود دارد؟1. تبار و نياكان پيامبر(صلى الله عليه وآله)، به ترتيب عبارتند از:عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، قصى، كلاب،…