مرور رده

خمس

تعلّق گرفتن خمس و زکات به عین

حضرت آیت الله مکارم شیرازیتعلّق گرفتن خمس و زکات به عین  پرسش :آیا خمس و زکات به عین تعلّق می گیرد؟پاسخ :با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیّت و مشارکت…

پرداخت ربع بجای خمس

پرداخت ربع بجای خمسحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم لزوم ربع به جای خمس در برخی موارد  پرسش :در بعضى موارد مكلّف بايد به جاى خمس، ربع ( یک چهارم ) به عنوان سهمين بدهد. آيا شرايطى را كه براى پرداخت ربع در ذيل ذكر مى شود قبول داريد : الف)…

شأنيت در مصرف خمس يعنى چه

شأنيت در مصرف خمس يعنى چه ؟حضرت آیت الله مکارم شیرازیمنظور از شأنیت در مصرف  پرسش :شأنيّت در مصرف يعنى چه؟پاسخ :منظور این است که هر کسى متناسب موقعیّت خود هزینه کند.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم…

مالی که قبلا خمس آن احتیاطا پرداخت شده

مالی که قبلا خمس آن احتیاطا پرداخت شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیمالی که قبلا خمس آن احتیاطا پرداخت شده  پرسش :اگر شخصى در مورد تعلّق خمس به مالى ترديد نمايد و احتياطاً خمس آن را بدهد و بعداً علم به تعلّق خمس به آن مال پيدا نمايد، آيا…

خمس اسراف

خمس اسرافحضرت آیت الله مکارم شیرازیلزوم پرداخت خمس هزینه هایی که مصداق اسراف باشد  پرسش :درجلسات ترحیم و هفته و چهلم، گل هاى گران قیمتى به صورت تاج گل به این مجالس مى برند که این گل ها پس از مدّتى به سطل زباله ریخته مى شود اوّل این که…

حکم مصرف وجوهات شرعیه توسط واسطه

حکم مصرف وجوهات شرعیه توسط واسطهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم مصرف وجوهات شرعیّه توسط واسطه  پرسش :اگر شخصی که واسطه شده تا وجوهات شرعیّه را به دفتر معظم له برساند، به دلیل نیاز شدید مالی این پول را خرج کرده و بعد از حدود یک سال آن را…

استفاده از اموال دیگران که شک در پرداخت خمس آن دارد

استفاده از اموال دیگران که شک در پرداخت خمس آن داردحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تصرّف در مالى که شک در پرداخت خمس آن وجود دارد  پرسش :تصرّف در مالی که شک در پرداخت خمس آن وجود دارد چه حکمی دارد؟ پاسخ :انسان نمى تواند در مالى که…

خريد مالي که خمس آن پرداخت نشده

خريد مالي که خمس آن پرداخت نشدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم خريد مالي که خمس آن پرداخت نشده  پرسش :چنانچه مالی که خمس آن پرداخت نشده است خریداری شود چه حکمی دارد؟پاسخ :هرگاه کسى مالى را که خمسش را نداده اند خریدارى کند، معامله…

معامله با پولى که خمس آن پرداخت نشده

معامله با پولى که خمس آن پرداخت نشدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم معامله با عين پولى که خمس آن پرداخت نشده  پرسش :معامله کردن با عين پولى که خمس آن پرداخت نشده است چه حکمی دارد؟ پاسخ :اگر با عین پولى که خمس آن را نداده اند جنسى…

تصرف در وجوهات شرعیه به عنوان قرض

تصرف در وجوهات شرعیه به عنوان قرضحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در وجوهات شرعیّه به عنوان قرض  پرسش :تصرّف در وجوهاتی مانند: صدقه، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه حکمی دارد؟ وجوهاتی که به عنوان امانت در نزد انسان…

استفاده از مالی که به آن خمس تعلق گرفته

استفاده از مالی که به آن خمس تعلق گرفتهحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم جواز تصرّف در مال مشمول خمس  پرسش :تصرّف در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است چه حکمی دارد؟پاسخ :انسان تا خمس مال را ندهد نمى‏ تواند در آن تصرّف کند یعنی…

خمس مازاد زکات فطره و کفارات و صدقه که فقیر گرفته

خمس مازاد زکات فطره و کفارات و صدقه که فقیر گرفتهحضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس مازاد زکات فطره و کفارات و صدقه  پرسش :آیا به پولی که از راه زکات فطره یا کفارات و صدقه و رد مظالم جمع شود خمس تعلق می گیرد؟پاسخ :در مورد زکات…

جدا سازى اموال مخمس و غير مخمس

جدا سازى اموال مخمس و غير مخمسحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم لزوم جدا سازى أموال مخمّس و غير مخمّس  پرسش :اگر مال مخمس در طول سال هزینه شود آیا آخر سال خمسی می توان از درآمد آن سال مال مخمس را جایگزین کرد؟ پاسخ :کسى که درآمدى از کسب…

پول خمسی را که کنار گذاشته شده عوض کند

پول خمسی را که کنار گذاشته شده عوض کندحضرت آیت الله مکارم شیرازیتعویض پول خمس کنار گذاشته شده  پرسش :آیا پول خمسی را که کنار گذاشته شده می توان عوض کرد؟ پاسخ :اشکال ندارد چون با کنار گذاشتن تعیّن پیدا نمی¬کند بر خلاف پول زکات فطره.…

خمس قالی در حال بافته شدن

خمس قالی در حال بافته شدنحضرت آیت الله مکارم شیرازیخمس قالی در حال بافته شدن  پرسش :قالی که بافتن آن چند سال طول می کشد خمس آن چگونه محاسبه می شود؟ پاسخ :بعد از آن که بافتن قالی تمام شد و آماده فروختن گردید هرگاه سال بر آن بگذرد و…