وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام اموات

وصیت ارث برای فرزند خوانده

وصیت ارث برای فرزند خوانده وصیت برای فرزند خوانده 866 - اگر فردی یک فرزند خوانده داشته باشد و وصیت کند که همه اموال به فرزنده خوانده برسد نه به سایر ورثه، آیا چنین وصیتی نافذ است و باید اجرا شود؟پاسخ وصیت به مقدار ثلث نافذ…

آیا مجلس ختم گرفتن برای میت، مستحب است

آیا مجلس ختم گرفتن برای میت، مستحب استاستحباب مجلس ختم997 - آیا مجلس ختم گرفتن برای میت، مستحب است؟ پاسخ برگزار کردن مجالسی که در آن قرائت قرآن و ذکر اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌شود یا موجب تسلای دل بازماندگان می‌گردد، مستحب…

حکم استفاده از ارثی که از راه حرام توسط میت بدست آمده

حکم استفاده از ارثی که از راه حرام توسط میت بدست آمدهتصرف در ارثی که از راه حرام به دست آمده 1006 - اموالی از پدرمان به ارث رسیده که می دانیم از راه مشروع به دست نیامده است. آیا می توانیم در این اموال تصرف کنیم؟پاسخ تصرف در عین مالی…

حکم ارث اگر مخلوط با حرام باشد 

حکم ارث اگر مخلوط با حرام باشدمطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: ارث اگر مخلوط با حرام باشد یعنی میت هم درامد حرام داشته و هم حلال در برخی موارد گفته شده، خمس بدهند، یا به صاحبش برگردانند، یا اگر دسترسی ندارند صدقه بدهند، در مورد ارث…

ورثه در زمان حیات میت اجازه بیش از یک سوم را داده و بعدا پشیمان شوند

ورثه در زمان حیات میت اجازه بیش از یک سوم را داده و بعدا پشیمان شوندمطابق نظر آيت الله خامنه اياجازه ورثه در بیش از ثلث س. شخصی به بیش از یک سوّم اموال خود وصیت کرده است و ورثه در زمان حیات، این مازاد را اجازه داده اند؛…

محاسبه ثلث اموال میتی که کفاره و روزه و نماز بدهکار است

محاسبه ثلث اموال میتی که کفاره و روزه و نماز بدهکار استمطابق نظر آيت الله خامنه اي محاسبه ثلث اموال س. شخصی وصیت کرده که پنج سال نماز و روزه و پانصد روز کفاره و یک میلیون ردّ مظالم از مالش پرداخت شود. اگر یک سوم اموالش…

استمرار وکالت در صورت از بین رفتن عقل موکل (مثال: پدر و مادر پیری به فرزند وکالت داده باشند)

استمرار وکالت در صورت از بین رفتن عقل موکل (مثال: پدر و مادر پیری به فرزند وکالت داده باشند)استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ایسوال: مادر پیری در صحت عقل چندین سال پیش به دختر…

ارث بردن از نامادری

ارث بردن از نامادریحضرت آیت الله مکارم شیرازی سوال: با سلام ایا دختر با پسر بعد از فوت مادر از نامادری مادر خود ارث می برد؟ پاسخ: پاسخ:  دختر یا پسر بعد از فوت مادرشان از مادرخوانده مادرشان ارث نمی برند. منبع:…

ارث بردن قاتل از مقتول

ارث بردن قاتل از مقتولحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث قاتل از مقتول  پرسش :اگر شخصی مرتکب قتل عمد یا خطأ شود آیا او از مقتول ارث می برد؟ پاسخ :هرگاه کسى یکى از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بکشد از او ارث نمى‏برد، ولى اگر از روى خطا…

آیا معاونت در قتل عمد از موانع ارث به شمار مى رود

آیا معاونت در قتل عمد از موانع ارث به شمار مى رودحضرت آیت الله مکارم شیرازیمعاونت در قتل  پرسش :آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مى رود؟پاسخ :در صورتى که معاونت به شکلى باشد که قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم…

احکام موانع ارث

احکام موانع ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازی ارث قاضی که حکم اعدام پدرش را بدهد  پرسش :اگر قاضی حکم اعدام پدر خود را بدهد آیا از پدرش ارث می برد؟ پاسخ :قاضی در فرض مذکور ارث می برد. ارث نبردن جانی از دیه  پرسش :در صورتى که خانمى از شوهرش،…

آیا بهائى از مسلمان ارث مى برد

آیا بهائى از مسلمان ارث مى بردحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث بهایی  پرسش : آیا بهائى از مسلمان ارث مى برد؟پاسخ :ارث نمى برد ولى اگر فرزندان آن بهایى در حال فوت پدر مسلمان بوده اند و وارث دیگرى مقدّم بر آنها وجود نداشته باشد ارث مى…

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارث

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیاسلام فرزندان کافر قبل از تقسیم ارث  پرسش :چنانچه ورثه میت کافر بوده اند و قبل از تقسیم میت مسلمان شوند، ارث می برند؟پاسخ :چنانچه ارث هنوز تقسیم نشده طبق قانون ارث اسلامى ارث مى…

ارث مسلمان از کافر و بلعکس

ارث مسلمان از کافر و بلعکسحضرت آیت الله مکارم شیرازیارث مسلمان و کافر از یکدیگر  پرسش :آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث می برد؟پاسخ :مسلمان از کافرارث می برد، ولى کافراگر چه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.منبع: سایت…

تکلیف اموال غیر مسلمانی که وارث ندارد

تکلیف اموال غیر مسلمانی که وارث نداردحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در اموال میت کافری که وارث ندارد  پرسش :چنانچه غیر مسلمانی فوت کند و وارثی نداشته باشد وظیفه چیست؟پاسخ :اموال او باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده…