وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام اموات

کوتاهی در انجام نماز قضا پدر فوت شده

کوتاهی در انجام نماز قضا پدر فوت شدهنماز فوت شده پدر سوال۶: شخصی در خواندن نمازهای قضای پدرش تعلل کرده است و اکنون معذور شده است و نمازهای خود را نیز نشسته می خواند، آیا بر او واجب است در صورت تمکن، برای نمازهای پدر اجیر بگیرد؟جواب:…

پیدا شدن وصیت نامه میت پس از سالها

پیدا شدن وصیت نامه میت پس از سالهاعمل به وصیت میت سوال۵: بعد از سی سال وصیتنامه‌ای از یک میت پیدا شد که نوشته بود مبلغ ده هزار تومان بابت نماز و روزه ام بدهید؛ سوال این است که آیا باید این مبلغ را به قیمت روز حساب کنیم یا مطابق قیمت سی سال…

ارث بردن زن بیوه از شوهرش در زمان عده طلاق رجعی

ارث بردن زن بیوه از شوهرش در زمان عده طلاق رجعیارث بردن زن بیوه از شوهرش در زمان عده طلاق رجعی س۱۶. زنی که در عدّه ی طلاق رجعی است و در زمان عدّه، شوهرش بمیرد، آیا از همسر، ارث می برد؟ج. ارث می برد.منبع:سایت…

حکم فراموش کردن نماز میت

حکم فراموش کردن نماز میتفراموش کردن نماز میت س۱۵. نماز میت را فراموش کردیم و پس از یک هفته یادمان افتاد، تکلیف چیست؟ج. باید تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، با مراعات شرط هایی که برای نماز میت در رساله های عملیه بیان شده، به قبرش نماز…

حکم نبود آب برای غسل میت

حکم نبود آب برای غسل میت حضرت آیت الله العظمی خامنه ایتیمم میت س۱۱. در فرض نبود آب، برای غسل میت چند تیمم لازم است؟ج. اگر آب برای غسل دادن میّت موجود نباشد، باید او را سه تیمّم بدل از سه غسل با مراعات ترتیب بدهند؛ و بنابر احتیاط…

حکم غسل و تیمم جبیره ای میت

حکم غسل و تیمم جبیره ای میت حضرت آیت الله العظمی خامنه ایغسل و تیمم جبیره ای میت س۱۰. آیا می توان در صورت جراحت و خون ریزی، میت را به صورت جبیره ای غسل داد؟ در صورت جواز کیفیت چگونه است؟ اگر غسل جبیره ای ممکن نباشد آیا می شود آن را تیمم…

حکم غسل و کفن و دفن جنازه های سوخته

حکم غسل و کفن و دفن جنازه های سوخته حضرت آیت الله العظمی خامنه ایغسل و کفن و دفن جنازه های سوخته س۹. الف( در یک حادثه آتش سوزی چند نفر مسلمان و غیر مسلمان سوخته اند، و مخلوط شده اند، و امکان تشخیص و شناسایی هر یک نیست، وظیفه نسبت به غسل…

حکم وصیت برای اهدای جسد، جهت تشریح

حکم وصیت برای اهدای جسد، جهت تشریحوصیّت برای اهدای جسد، جهت تشریح س۱۲. آیا با وجود امکان استفاده از جسد غیر مسلمان، جایز است برای تحقیقات و آموزش های علمی، جسد مسلمان را تشریح کنند؟ اگر مسلمانی وصیت کرده باشد که از جسد او برای…

وصیت ارث برای فرزند خوانده

وصیت ارث برای فرزند خوانده وصیت برای فرزند خوانده 866 - اگر فردی یک فرزند خوانده داشته باشد و وصیت کند که همه اموال به فرزنده خوانده برسد نه به سایر ورثه، آیا چنین وصیتی نافذ است و باید اجرا شود؟پاسخ وصیت به مقدار ثلث نافذ…

آیا مجلس ختم گرفتن برای میت، مستحب است

آیا مجلس ختم گرفتن برای میت، مستحب استاستحباب مجلس ختم997 - آیا مجلس ختم گرفتن برای میت، مستحب است؟ پاسخ برگزار کردن مجالسی که در آن قرائت قرآن و ذکر اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌شود یا موجب تسلای دل بازماندگان می‌گردد، مستحب…

حکم استفاده از ارثی که از راه حرام توسط میت بدست آمده

حکم استفاده از ارثی که از راه حرام توسط میت بدست آمدهتصرف در ارثی که از راه حرام به دست آمده 1006 - اموالی از پدرمان به ارث رسیده که می دانیم از راه مشروع به دست نیامده است. آیا می توانیم در این اموال تصرف کنیم؟پاسخ تصرف در عین مالی…

حکم ارث اگر مخلوط با حرام باشد 

حکم ارث اگر مخلوط با حرام باشدمطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: ارث اگر مخلوط با حرام باشد یعنی میت هم درامد حرام داشته و هم حلال در برخی موارد گفته شده، خمس بدهند، یا به صاحبش برگردانند، یا اگر دسترسی ندارند صدقه بدهند، در مورد ارث…

ورثه در زمان حیات میت اجازه بیش از یک سوم را داده و بعدا پشیمان شوند

ورثه در زمان حیات میت اجازه بیش از یک سوم را داده و بعدا پشیمان شوندمطابق نظر آيت الله خامنه اياجازه ورثه در بیش از ثلث س. شخصی به بیش از یک سوّم اموال خود وصیت کرده است و ورثه در زمان حیات، این مازاد را اجازه داده اند؛…

محاسبه ثلث اموال میتی که کفاره و روزه و نماز بدهکار است

محاسبه ثلث اموال میتی که کفاره و روزه و نماز بدهکار استمطابق نظر آيت الله خامنه اي محاسبه ثلث اموال س. شخصی وصیت کرده که پنج سال نماز و روزه و پانصد روز کفاره و یک میلیون ردّ مظالم از مالش پرداخت شود. اگر یک سوم اموالش…