وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

جریان شناسی سیاسی

جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی

جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامیجمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط چه کسانی و با چه هدفی تشکیل شد؟ علت تعطیلی آن چه بود؟ جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی قبل از انتخابات دوره‌ پنجم مجلس شورای اسلامی در تاریخ…

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با چه اهدافی تشکیل شد و مهم‌ترین اقدامات این حزب چه بود؟ با پایان یافتن جنگ تحمیلی و به دنبال آن، آغاز دوران بازسازی و سازندگی کشور، شرایط ویژه‌ای در کشور حاکم شده بود از یک…

حزب کارگزاران سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی زمینه و اهداف شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی چه بود و چه نقشی در تحولات کشور ایفا نموده است؟ نتایج و پیامدهای تسلط آن بر دولت سازندگی را تشریح نمایید؟ کارگزاران سازندگی را می‌توان اولین حزب دولت‌ساخته پس از…

آیت‌الله شریعتمداری

آیت‌الله شریعتمداری حزب خلق مسلمان ماجرای حزب خلق مسلمان و غائله‌ آن در سال‌های اولیه انقلاب چه بود؟ چرا با آیت‌الله شریعتمداری و هوادارانش برخورد شد؟بیست و سه روز بعد از تشکیل حزب جمهوری اسلامی یعنی در 22 اسفند…

جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت مبارز هدف از تشکیل جامعه روحانیت مبارز چه بود، نقش این حزب را در تحولات کشور ارزیابی کنید؟نکته:جامعه روحانیت مبارز در سال 1356 توسط برخی از شخصیت‌های برجسته روحانی همچون شهید مطهری، دکتر بهشتی،…

حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی حزب جمهوری اسلامی در چه زمانی و با چه هدفی تأسیس شد؟ مهم‌ترین اقدامات آن چه بود و چرا این حزب تعطیل شد؟نکته:حزب جمهوری اسلامی را می‌توان گسترده‌ترین و تأثیر گذارترین حزب در تاریخ احزاب سیاسی…

مهمترین رخدادهای اوائل انقلاب

مهمترین رخدادهای اوائل انقلاب دوران شکل گیری و تثبیت نظام (سال 57-59) مهم‌ترین تحولات و رخدادهای سیاسی سال‌های آغازین انقلاب اسلامی چه بود؟مهم‌ترین تحولات و رخدادهای سیاسی این دوران که دوران آغازین شکل…

جریانات سلطنت طلب در ایران

جریان‌های سلطنت طلبجریان‌های سلطنت طلب به چه جریان‌هایی گفته می‌شود، آن‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کردند و پشت پرده تشکیل این احزاب توسط رژیم پهلوی چه بود؟نکته:در ایران پیش از انقلاب اسلامی، جریان سلطنت طلب به عنوان…

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران سازمان چریک‌های فدایی خلق چگونه شکل گرفت و چه اقداماتی را قبل و بعد از انقلاب انجام داد؟از درون حزب توده جریانات جدید چپ در ایران شکل گرفتند که ابتدا به صورت جداگانه به برنامه ریزی…

گروهک خداپرستان سوسیالیست

خداپرستان سوسیالیست گروه خداپرستان سوسیالیست چگونه شکل گرفت و چه گرایش و عملکردی داشت؟نکته:در سال‌های دهه 1320گروهی از جوانان مذهبی که با گروه‌های سیاسی ملی همکاری می‌کردند، گرایش‌های عدالت خواهانه داشتند.…

حزب توده ايران

حزب توده ايرانحزب توده چگونه شکل گرفت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ اهدافش چه بود؟ در روند مبارزات سیاسی کشور چه نقشی داشت و چرا با انقلاب اسلامی به مخالفت پرداخت و سرانجام این حزب چه شد؟نکته:حزب توده مهم‌ترین نماینده جریان…

تاریخچه نهضت آزادی

تاریخچه نهضت آزادی نهضت آزادی چگونه و در چه زمانی تأسیس شد، مبانی فکری و پایه اعتقادی آن چه بود؟ عملکرد این حزب را پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن ارزیابی کنید؟نکته:نهضت آزادی نماد جریان لیبرال با…