وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

جریان شناسی سیاسی

جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت مبارز هدف از تشکیل جامعه روحانیت مبارز چه بود، نقش این حزب را در تحولات کشور ارزیابی کنید؟نکته:جامعه روحانیت مبارز در سال 1356 توسط برخی از شخصیت‌های برجسته روحانی همچون شهید مطهری، دکتر بهشتی،…

حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی حزب جمهوری اسلامی در چه زمانی و با چه هدفی تأسیس شد؟ مهم‌ترین اقدامات آن چه بود و چرا این حزب تعطیل شد؟نکته:حزب جمهوری اسلامی را می‌توان گسترده‌ترین و تأثیر گذارترین حزب در تاریخ احزاب سیاسی…

مهمترین رخدادهای اوائل انقلاب

مهمترین رخدادهای اوائل انقلاب دوران شکل گیری و تثبیت نظام (سال 57-59) مهم‌ترین تحولات و رخدادهای سیاسی سال‌های آغازین انقلاب اسلامی چه بود؟مهم‌ترین تحولات و رخدادهای سیاسی این دوران که دوران آغازین شکل…

جریانات سلطنت طلب در ایران

جریان‌های سلطنت طلبجریان‌های سلطنت طلب به چه جریان‌هایی گفته می‌شود، آن‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کردند و پشت پرده تشکیل این احزاب توسط رژیم پهلوی چه بود؟نکته:در ایران پیش از انقلاب اسلامی، جریان سلطنت طلب به عنوان…

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران سازمان چریک‌های فدایی خلق چگونه شکل گرفت و چه اقداماتی را قبل و بعد از انقلاب انجام داد؟از درون حزب توده جریانات جدید چپ در ایران شکل گرفتند که ابتدا به صورت جداگانه به برنامه ریزی…

گروهک خداپرستان سوسیالیست

خداپرستان سوسیالیست گروه خداپرستان سوسیالیست چگونه شکل گرفت و چه گرایش و عملکردی داشت؟نکته:در سال‌های دهه 1320گروهی از جوانان مذهبی که با گروه‌های سیاسی ملی همکاری می‌کردند، گرایش‌های عدالت خواهانه داشتند.…

حزب توده ايران

حزب توده ايرانحزب توده چگونه شکل گرفت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ اهدافش چه بود؟ در روند مبارزات سیاسی کشور چه نقشی داشت و چرا با انقلاب اسلامی به مخالفت پرداخت و سرانجام این حزب چه شد؟نکته:حزب توده مهم‌ترین نماینده جریان…

تاریخچه نهضت آزادی

تاریخچه نهضت آزادی نهضت آزادی چگونه و در چه زمانی تأسیس شد، مبانی فکری و پایه اعتقادی آن چه بود؟ عملکرد این حزب را پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن ارزیابی کنید؟نکته:نهضت آزادی نماد جریان لیبرال با…

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق سازمان مجاهدین خلق در چه زمانی و با چه هدفی تأسیس گردید و مبانی فکری آنان چه بود؟ چرا پس از انقلاب اسلامی به مقابله با آن و ترور شخصیت ها و مقامات کشور برخاستند؟ وضعیت کنونی این سازمان چگونه است؟…

احزاب ملی گرا در ایران

احزاب ملی گرا در ایران علاوه بر جبهه ملی چه احزاب دیگری جریان ملی گرایی را در کشور دنبال می‌کردند؟ علاوه بر جبهه ملی دو حزب ایران و پان ایرانیست از مهم‌ترین احزابی بودند که جریان ملی گرایی را در کشور دنبال…

جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران جبهه ملی جبهه ملی چگونه تشکیل شد و چه دوره‌هایی را پشت سر گذاشته است؟ پس از انقلاب اسلامی سرانجام این حزب چه شد؟نکته:جبهه ملی نماد اصلی جریان ناسیونالیسم و ملی گرایی در ایران محسوب می‌شود. این…

انجمن حجتیه

انجمن حجتیه انجمن حجتیه با چه هدفی تأسیس شد، مهم‌ترین مبانی فکری و اعتقادی آن کدام است و چرا به عنوان یک جریان انحرافی شناخته می‌شود؟نکته:به دنبال گسترش فعالیت و تبلیغات بهائیت در دهه 20 13و 30 13شمسی و نفوذ…

حزب مؤتلفه اسلامی

حزب مؤتلفه اسلامی در مورد فعالیت‌های حزب مؤتلفه اسلامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن توضیح دهید؟نکته:حزب یا جمعیت هیأت‌های مؤتلفه اسلامی در سال 1342هـ.ش از ائتلاف گروه‌هایی از بازاریان متدین و…

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چگونه تشکیل شد و مهم‌ترین فعالیت‌های آن چه بود؟جمعیت طلاب شهر قم از حدود دو هزار نفر در 1326ش، به حدود پنج هزارنفر در 1333ش رسید. افزایش جمعیت طلاب و در پی آن…

احزاب سیاسی قبل از انقلاب اسلامی

احزاب سیاسی قبل از انقلاب اسلامی جریان ها و احزاب سیاسی فعال در دوران حکومت پهلوی چه طیف‌هایی را تشکیل می‌دادند؟نکته:دسته بندی‌های مختلفی از جریان‌های سیاسی پیش از انقلاب اسلامی در میان صاحب نظران وجود دارد.…