گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش

گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش

رساله توضيح المسائل نماز

 در رکوع باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد]

مسأله ۱۰۳۰ در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد (۱) و در ذکر مستحب هم اگر آن را به قصد ذکری که برای رکوع دستور داده اند بگوید بنا بر احتیاط واجب (۲)، آرام بودن بدن لازم است (۳).

(۱) (خوئی:) و در ذکر مستحب هم آرام بودن بدن در صورتی که قصد خصوصیّت نماید أحوط است. (تبریزی:) و در ذکر مستحب هم آرام بودن بدن بهتر است.

(بهجت:) و آرام گرفتن بدن در حدّی که بگویند آرام گرفت، داخل در رکن رکوعی است و زائد بر آن مثل خود ذکر رکوع، داخل در رکن نیست، اگر چه واجب است.

(زنجانی:) برای تحقق رکوع باید بعد از خم شدن بدن آرام بگیرد و در حال ذکر واجب آن نیز باید بدن آرام باشد..

(۲) [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(۳) (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب باید بدن آرام باشد.

(سیستانی:) مسأله در حال رکوع باید بدن نمازگزار آرام باشد و نباید بدن خود را به اختیار به طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتّی بنا بر احتیاط زمانی که مشغول به ذکر واجب نیست، و اگر عمداً این استقرار را رعایت نکند، نماز بنا بر احتیاط باطل است حتی اگر ذکر را در حال استقرار اعاده کند.

[ اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می گوید]

مسأله ۱۰۳۱ اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می گوید، بی اختیار (۱) به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود باید بعد از آرام گرفتن بدن، بنا بر احتیاط واجب (۲) دوباره ذکر را بگوید (۳)، ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود، یا انگشتان را (۴) حرکت دهد اشکال ندارد (۵).

(۱) (سیستانی:) سهواً یا بی اختیار..

(۲) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، بهجت و صافی نیست]

(۳) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بهتر این است که بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید..

(۴) (زنجانی:) دستها و انگشتان را..

(۵) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) ضرری ندارد.

(مکارم:) مسأله هر گاه در موقعی که مشغول ذکر واجب است کسی به او تنه بزند، یا به علّت دیگری بدن از آرامش بیرون رود، باید بعد از آرام گرفتن دوباره ذکر را بگوید، ولی حرکات مختصر اشکال ندارد.

[ اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود]

مسأله ۱۰۳۲ اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام بگیرد عمداً (۱) ذکر رکوع را بگوید، نمازش باطل است (۲).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) با علم و عمد..

(۲) (سیستانی:) مگر این که دوباره ذکر را در حال استقرار در رکوع بگوید و اگر سهواً باشد لازم نیست آن را دوباره بگوید.

(گلپایگانی، صافی:) باید بعد از رسیدن به رکوع و آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید و بنا بر احتیاط لازم نماز را پس از اتمام اعاده نماید و اگر به همان ذکر اوّل اکتفا نماید نماز باطل است.

(تبریزی:) بنا بر احتیاط، لازم است دوباره ذکر را بعد از آرام گرفتن بدن بگوید و نماز را اعاده کند.

(مکارم:) مسأله هر گاه ذکر را قبل از رسیدن به حدّ رکوع و آرام گرفتن بدن بگوید باید آن را بعد از آرام گرفتن اعاده کند، حتّی اگر عمداً این کار را بکند، احتیاط این است که نماز را نیز بعداً اعاده نماید.

[ اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب]

مسأله ۱۰۳۳ اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً (۱) سر از رکوع بردارد (۲) نمازش باطل است و اگر سهواً (۳) سر بردارد (۴)، چنانچه پیش از آن که از حال رکوع خارج شود، یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده باید در حال آرامی بدن دوباره ذکر را بگوید و اگر بعد از آن که از حال رکوع خارج شد، یادش بیاید نماز او صحیح است (۵).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (زنجانی:) با علم و عمد..

(۲) (تبریزی:) که از حدّ رکوع خارج شود..

(۳) (زنجانی:) یا به جهت ندانستن مسأله..

(۴) (سیستانی:) اعاده ذکر لازم نیست.

(۵) (زنجانی:) چنانچه پیش از آن که از حال رکوع خارج شود متوجه شود، باید در حال آرامی بدن ذکر را بگوید و اگر بعد از آن که از حال رکوع خارج شد متوجه شود، نماز او صحیح است.

[ اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند]

مسأله ۱۰۳۴ اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند، در صورتی که بتواند پیش از آن که از حد رکوع بیرون رود ذکر را بگوید، باید در آن حال تمام کند (۱) و اگر نتواند در حال برخاستن ذکر را به قصد رجاء بگوید (۲).

(۱) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(اراکی:) و اگر آن مقدار هم نمی تواند، قبل از رسیدن به حدّ رکوع ذکر را شروع کند و یا در حال برخاستن تمام کند.

(۲) (فاضل:) باید در آن حال ذکر را بگوید و اگر نتواند بنا بر احتیاط در حال بر خاستن ذکر را بگوید.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی:) مسأله اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند، احتیاط واجب آن است که بقیه آن را در حال برخاستن بگوید (تبریزی: و تا می تواند قبل از خروج از حدّ رکوع، ذکر را تمام کند).

(سیستانی:) مسأله اگر نتواند به مقدار ذکر و لو یک «سبحان اللّه» در حال رکوع بماند، هر چند بدون آرامش واجب نیست بگوید ولی احتیاط مستحب آن است که ذکر را بگوید هر چند بقیه آن را در حال برخاستن و قصد قربت مطلقه بگوید یا قبل از آن شروع کند.

(زنجانی:) مسأله اگر نتواند به مقدار ذکر واجب در رکوع بماند، احتیاط واجب آن است که مقداری را در حال رفتن به رکوع یا در حال بر خاستن بگوید و آن چه را می تواند در حال رکوع بگوید.

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی می تواند رکوع کند، امّا به خاطر بیماری یا علّت دیگری نمی تواند به اندازه ذکر واجب توقّف کند، باید پیش از آن که از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب را بگوید، هر چند بدن آرام نباشد؛ و اگر نتواند، در حال برخاستن، ذکر را تمام کند.

[اگر به واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد]

مسأله ۱۰۳۵ اگر به واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد (۱) نماز صحیح است ولی باید پیش از آن که از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب یعنی «سبحان ربی العظیم و بحمده» یا سه مرتبه «سبحان اللّه» را بگوید (۲).

(۱) (فاضل:) اگر به واسطه مرض و مانند آن نتواند در رکوع آرام بگیرد..

(۲) (گلپایگانی، بهجت، صافی، زنجانی:) ذکر واجب را بگوید.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) ذکر واجب را به نحوی که گذشت بگوید.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۰۳۴.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/26p8W0

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.