وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مسائل متفرقه شکیات نماز

مسائل متفرقه شکیات نماز

رساله توضيح المسائل نماز

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][اگر موقعی که ایستاده، بین سه و چهار شک کند]

مسأله ۱۲۰۸ اگر موقعی که ایستاده، بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شک کند و یادش بیاید که دو سجده، یا یک سجده (۱) از رکعت پیش به جا نیاورده نمازش باطل است (۲).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (فاضل، نوری:) یادش بیاید که دو سجده..

(۲) (بهجت:) بنا بر أظهر.

[اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید]

مسأله ۱۲۰۹ اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید، مثلًا اول شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید به دستور شک دوم عمل نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

[مسأله ۱۲۱۰ اگر بعد از نماز شک کند]

مسأله ۱۲۱۰ اگر بعد از نماز شک کند که در نماز مثلًا بین دو و چهار شک کرده یا بین سه و چهار، احتیاط واجب آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند (۱).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی:) جایز است که نماز را به هم زده و دوباره بخواند.

(تبریزی:) بهتر آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز را دوباره بخواند و جایز است که نماز را به هم زده و دوباره بخواند.

(سیستانی:) می تواند به دستور هر دو شک عمل کند. و نیز می تواند پس از انجام کاری که نماز را باطل می کند آن را دوباره بخواند.

(زنجانی:) مسأله اگر بعد از نماز شک کند که در حال نماز مثلًا بین دو و چهار شک کرده یا بین سه و چهار، بنا بر احتیاط واجب اگر به یک شک، گمان دارد به دستور آن عمل کند و گر نه، دستور یکی از این دو شک را انجام داده، و در هر دو حال نماز را دوباره بخواند، و هم چنین است اگر بیشتر از دو احتمال در باره شک داشته باشد؛ مثلًا بداند شک وی از شکهای صحیح بوده و نداند از کدام قسم آن بوده است.

[اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده]

مسأله ۱۲۱۱ اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده ولی نداند از شکهای باطل بوده یا از شکهای صحیح (۱) و اگر از شکهای صحیح بوده کدام قسم آن بوده است (۲) بنا بر احتیاط واجب باید به دستور شکهایی که صحیح بوده و احتمال می داده عمل کند (۳) و نماز را هم دوباره بخواند.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(۱) (سیستانی:) باید نماز را اعاده کند و اگر بداند از شکهای صحیح بوده ولی نداند کدام قسم آن بوده است جایز است نماز را دوباره بخواند.

(زنجانی:) چنانچه بداند یا احتمال دهد که بر فرض باطل بودن شک، به سببی غیر از غفلت نماز را ادامه داده است؛ مثلًا نماز را رجاءً ادامه داده است، در این صورت می تواند بدون انجام دادن وظیفه شک نماز را از سر بگیرد، ولی اگر بداند که در فرض باطل بودن شک، به جهت غفلت نماز را ادامه داده است، بنا را بر این می گذارد که شک او از شکهای صحیح بوده، پس اگر شک او بر فرض صحیح بودن مشخّص است، به وظیفه همان شک عمل می کند، و اگر شک او بر فرض صحیح بودن مشخّص نیست ولی می تواند با احتیاط کردن نماز خود را درست کند، باید احتیاط کند؛ مثلًا اگر شک ّ صحیح او بعد از سر برداشتن از سجده دوّم بوده و مردّد بین شک ّ دو و چهار و شک ّ دو و سه و چهار باشد، بنا را بر چهار گذاشته و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا می آورد، در نتیجه به وظیفه هر دو شک عمل کرده است و نمازش صحیح است، ولی اگر نتواند با به جا آوردن وظیفه شک، نماز انجام شده خود را درست کند و نیاز به از سر گرفتن نماز باشد، می تواند بدون انجام دادن وظیفه شک، نماز را از سر بگیرد. (۲) (خوئی:) جایز است نماز را به هم زده و دوباره بخواند. [پایان مسأله] (گلپایگانی، صافی:) باید ((تبریزی:) بهتر آن است که) دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند (تبریزی: و جایز است نماز را به هم زده و دوباره بخواند).

(۳) (اراکی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[مسأله ۱۲۱۲ کسی که نشسته نماز می خواند]

مسأله ۱۲۱۲ کسی که نشسته نماز می خواند اگر شکی کند که باید برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت (۱) نشسته به جا آورد. بلکه اگر (۲) شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته به جا آورد (۳).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی، مکارم:) یک رکعت..

(۲) (خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی، مکارم:) و اگر..

(۳) (اراکی:) لیکن اگر شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، احتیاط واجب آن است که ابتداء یک رکعت نماز احتیاط بخواند و بعد از آن دو رکعت دیگر بخواند و نماز را هم اعاده کند.

(مکارم:) [و] هم چنین در سایر شکّها.

(گلپایگانی:) مسأله کسی که نشسته نماز می خواند، اگر شکی کند که مختار است برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته را به جا آورد و اگر شکّی کند که معیّن است برای آن نماز احتیاط ایستاده بخواند بعید نیست که یک رکعت نشسته کافی باشد به جای یک رکعت ایستاده و هم چنین دو رکعت نشسته به جای دو رکعت ایستاده، و لکن در مثل دو و سه، احتیاط لازم، جمع بین یک رکعت نشسته و دو رکعت نشسته است.

(صافی:) باید یک رکعت نشسته را به جا آورد، و هم چنین اگر شکی کند که معین است برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، یک رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده کافی است. و هم چنین دو رکعت نشسته به جای دو رکعت ایستاده، و لکن در مثل دو و سه، احتیاط مستحب، جمع بین یک رکعت نشسته و دو رکعت نشسته، و دوباره خواندن ِ نماز است.

(زنجانی:) مسأله کسی که نشسته نماز می خواند اگر بین دو و سه شک کند، به احتیاط واجب باید یک رکعت نشسته نماز احتیاط بخواند و بنا بر احتیاط مستحب نماز را نیز اعاده کند و در شک بین سه و چهار، به احتیاط واجب دو رکعت نشسته بخواند و سپس نمازش را از سر بگیرد، و در شک بین دو و سه و چهار، یک نماز دو رکعتی نشسته به جا آورده و به احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند، و در شک بین دو و چهار، دو رکعت نشسته می خواند.

[کسی که ایستاده نماز می خواند]

مسأله ۱۲۱۳ کسی که ایستاده نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود (۱)، باید مثل کسی که نماز را نشسته می خواند و حکم آن در مسأله پیش گفته شد، نماز احتیاط را به جا آورد (۲).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (فاضل:) و مجبور شود نشسته نماز بخواند باید طبق آن چه در مسأله قبل آمده به تعداد رکعاتی که باید ایستاده بخواند نشسته بخواند.

(۲) (زنجانی:) مگر این که ناتوانی وی از ایستادن در تمام وقت نباشد بلکه در وقت بتواند تمام نماز را ایستاده بخواند که باید نماز را دوباره بخواند.

[مسأله ۱۲۱۴ کسی که نشسته نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط]

مسأله ۱۲۱۴ کسی که نشسته نماز می خواند، اگر موقع (۱) خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می خواند عمل کند.

(۱) (زنجانی:) اگر تنها موقع.. این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نمازمسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز مسائل متفرقه شکیات نماز

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.