قصد اقامه ده روز و روزه

قصد اقامه ده روز و روزه

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

بجا آوردن نافله های ظهر و عصر و عشا در محلی که قصد اقامه ده روز کرده [قصد اقامت ده روز ]

پرسش : آیا در جایی که قصد ده روز می کنیم، می توانیم نماز های مستحبی و یا روزه هم بجا آوریم؟
پاسخ : مسافرى که قصد ده روز کرده باید روزه واجب را بگیرد و مى تواند روزه مستحبّى به جاآورد و نافله هاى ظهر و عصر و عشا را هم بخواند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه سفر و احکام مسافر

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.