وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

روایات تحریف قرآن

روایات تحریف قرآن وجود روايات تحریف قرآن در کتب شیعه نشانه اعتقاد آنها نیست پرسش : آیا وجود روایات تحریف قرآن در کتب شیعه به…

تعریف و انواع تحریف

تعریف و انواع تحریف پرسش : معنی تحریف در لغت و اصطلاح چه می باشد؟پاسخ اجمالیتحریف در لغت: تفسیر سخن برخلاف مقصود…

کلمه طیبه در قرآن

کلمه طیبه در قرآن تشبیه کلمه طیّبه به شجره طیّبه پرسش : خداى متعال تجسم حق و باطل را چگونه تشبیه کرده است؟ پاسخ اجمالی «کلمه…

ناپایداری نعمت های دنیوی

ناپایداری نعمت های دنیوی پرسش : قرآن کریم ناپایدارى نعمت هاى دنیوى را به چه چیزى تشبیه کرده است؟ پاسخ اجمالی: خداى متعال در…

حدیث دنیا مزرعه آخرت است

حدیث دنیا مزرعه آخرت است پرسش : منظور از اینکه «دنیا مزرعه آخرت است» چیست؟پاسخ اجمالی:خداى متعال در آیه ۲۰ سوره شورى، با…

اعجاز علمی قرآن:

🔗 لینک کوتاه