وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

روش های استخاره و شرایط آن

روش های استخاره و شرایط آن استخاره چگونه مى توان استخاره كرد و شرايط آن چيست؟«استخاره» در لغت، به معناى طلب خير از خداوند…

نام دوم سوره های قرآن کریم

نام دوم سوره های قرآن کریم  برخى سوره ها نام دومى دارند مانند سوره «انسان» كه «دهر» هم ناميده مى شود اگر ممكن است نام دوم سوره…

قلب و عروس قرآن

قلب و عروس قرآن چرا سوره هاى «يس» و «الرحمن» به قلب و عروس قرآن معروف اند؟سوره «يس» مشتمل بر پايه ها و اركان عقيدتى و نيز…

نامگذاري سوره ها

نامگذاري سوره ها  سوره هاى قرآن به دست چه كسى و بر اساس چه معيارى، نام گذارى شده است؟برخى از مفسران در رابطه با نام گذارى…

کلمه قرآن به چه معنی است

کلمه قرآن به چه معنی است نام هاى قرآن  كلمه قرآن يعنى چه و اوصاف «مجيد» و «كريم» از سوى چه كسى، بر قرآن نهاده شده است؟كلمه…

خدا مذکر است یا مونث

خدا مذکر است یا مونث نام هاى خدا  چرا در قرآن براى خواندن خدا صفت مذكر آمده است؟ مگر خدا داراى جنسيت است؟ ما در اينجا يك نوع…

ضماير جمع برای خدا

ضماير جمع برای خدا ضماير جمع خدا با توجه به وحدانيت خداوند چرا در برخى از موارد در قرآن، از عبارات و ضماير جمع (انا و نحن و ...…

انواع تشبيهات و تمثيلات در قرآن

انواع تشبيهات و تمثيلات در قرآن تمثيلات در قرآن لطفا در مورد تشبيهات و تمثيلات در قرآن، علت، معنا و تفسير آن من را راهنمايى…

ناسخ و منسوخ چیست

ناسخ و منسوخ چیست ناسخ و منسوخ نسخ را تعريف و فلسفه آن را بيان كنيد و بگوييد چند آيه نسخ شده است؟نسخ نزد پيشينيان، مفهومى…

محكم و متشابه

محكم و متشابه  دليل وجود آيات متشابه در قرآن چيست؟نخست، بايد به اين مقدمه ضرورى توجه كرد كه راه تفهيم و تفاهم در ميان انسان…

اثبات اعجاز قرآن

اثبات اعجاز قرآن جنبه هاى اعجاز قرآن  قرآن از چه جهت معجزه است؟ براى اثبات اعجاز قرآن چه دليلى مى توان اقامه كرد؟قرآن معجزه…

چرا قرآن از شعر نكوهش مى كند

چرا قرآن از شعر نكوهش مى كندشعر و قرآن ـ جايگاه شعرـ شعر و قرآن با توجه به آيه شريفه «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ…

تحریف تورات و انجیل

تحریف تورات و انجیل سرگذشت انجيل  چگونه مى توان قبول كرد تنها قرآن تحريف نشده است؛ اما كتاب هاى آسمانى ديگر تحريف شده اند؟در…

روايات تحريف قران

روايات تحريف قران روايات تحريف  چگونه مى توان رواياتى را كه براى اثبات تحريف قرآن، نقل شده، ناديده گرفت و يا توجيه كرد؟عده…

اعجاز علمی قرآن: