آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

عایشه معتقد به تحریف قرآن

عایشه معتقد به تحریف قرآن پرسش : به نظر  عایشه چه آیه اى از قرآن کریم افتاده است؟ .پاسخ اجمالی اهل سنت شیعه را متهم به اعتقاد…

دلایل عقلی و نقلی عدم تحریف قرآن

دلایل عقلی و نقلی عدم تحریف قرآن پرسش : دلائل شیعیان بر عدم تحریف قرآن چیست؟ پاسخ اجمالی از یک سو قرآن مى گوید: «ما قرآن را…

خلیفه دوم و تحریف قرآن

خلیفه دوم و تحریف قرآن پرسش : به نظر عمر بن خطاب چه آیاتى از قرآن کریم افتاده است؟ پاسخ اجمالی به نظر عمر بن خطاب، چهار آیه از…

نقد کتاب فصل الخطاب محدث نوری

نقد کتاب فصل الخطاب محدث نوری نقد کتاب «فصل الخطاب» در موضوع تحریف قرآن پرسش :  اگر شیعه به تحریف قرآن اعتقاد ندارد، چرا کتاب…

روایات تحریف قرآن

روایات تحریف قرآن وجود روايات تحریف قرآن در کتب شیعه نشانه اعتقاد آنها نیست پرسش : آیا وجود روایات تحریف قرآن در کتب شیعه به…

تعریف و انواع تحریف

تعریف و انواع تحریف پرسش : معنی تحریف در لغت و اصطلاح چه می باشد؟پاسخ اجمالیتحریف در لغت: تفسیر سخن برخلاف مقصود…

کلمه طیبه در قرآن

کلمه طیبه در قرآن تشبیه کلمه طیّبه به شجره طیّبه پرسش : خداى متعال تجسم حق و باطل را چگونه تشبیه کرده است؟ پاسخ اجمالی «کلمه…

ناپایداری نعمت های دنیوی

ناپایداری نعمت های دنیوی پرسش : قرآن کریم ناپایدارى نعمت هاى دنیوى را به چه چیزى تشبیه کرده است؟ پاسخ اجمالی: خداى متعال در…

حدیث دنیا مزرعه آخرت است

حدیث دنیا مزرعه آخرت است پرسش : منظور از اینکه «دنیا مزرعه آخرت است» چیست؟پاسخ اجمالی:خداى متعال در آیه ۲۰ سوره شورى، با…

اعجاز علمی قرآن: