وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش قرآن پژوهی:

چرا داشتن فرزند برای خدا محال است

چرا داشتن فرزند برای خدا محال است پرسش : آیا بیانات قرآن، راجع به امکان فرزندن داشتن خدامتناقض نیست؟! قرآن گاهی امکان فرزند داشتن…

شأن نزول سوره «قدر»

شأن نزول آیات (۱ ـ ۵) سوره «قدر» پرسش : شان نزول آیات (۱ ـ ۵) سوره«قدر» چه می باشد؟ پاسخ اجمالی پیغمبر اکرم(ص) در خواب دید بنى…

سوره «نساء» مکى است یا مدنى؟

محل نزول سوره نساء پرسش : سوره «نساء» مکى است یا مدنى؟پاسخ اجمالی تمام آیات سوره نساء(جز آیه ۵۸) در «مدینه» نازل شده است…

قوم «تبع» چه کسانى بودند؟

قوم «تبّع» چه کسانى بودند؟ قوم تبّع پرسش : قوم «تبّع» چه کسانى بودند؟ پاسخ اجمالی در دو مورد از قرآن مجید واژه «تُبَّع» آمده…

داستان اصحاب کهف

داستان اصحاب کهف پرسش : داستان اصحاب کهف در احادیث و روایات اسلامى چگونه بیان شده است؟ پاسخ اجمالی اصحاب کهف جمعیتى با ایمان و…

اصحاب اخدود چه کسانى بودند؟

أصحاب أخدود پرسش : اصحاب اخدود چه کسانى بودند؟ پاسخ اجمالی: «اخدود» به معنى خندق است که مملوّ از آتش می کردند و مؤمنان را در آن…

ماجراى اصحاب فیل چه بود؟

داستان أصحاب فیل پرسش : ماجراى اصحاب فیل چه بود؟پاسخ اجمالی: «ابرهه» حکمران یمن کلیساى باشکوهی در آنجا بنا کرد و تصمیم گرفت…

ويژگي هاى داستان هاى قرآنى

ويژگي هاى داستان هاى قرآنى پرسش : داستان هاى قرآنى داراى چه ویژگی هائى هستند؟ پاسخ اجمالی: قرآن نه کتاب تاریخ است و نه کتاب قصه؛…

حکمت نقل تاریخ پیشینیان در قرآن

حکمت نقل تاریخ پیشینیان در قرآن پرسش : چرا قرآن مملو از تارخ پیشینیان است؟ پاسخ اجمالی: تاریخ آزمایشگاهی است که ایده ها را به…

 منظور از «احسن القصص» در قرآن

احسن القصص پرسش : منظور از «احسن القصص» در سوره یوسف چه می باشد؟ پاسخ اجمالی منظور از أحسن القصص در سوره یوسف یا مجموعه قرآن…

اعجاز علمی قرآن: