طرح ساواک و موساد برای آسیب به اعتقادات مذهبی با ترویج خرافات و شایعه!

طرح ساواک و موساد برای آسیب به اعتقادات مذهبی با ترویج خرافات و شایعه!

ریشه شایعات

افشاگری مشاور ساواک در مورد طرح عملیات روانی “ماهان”؛ طرحی که تا امروز هم توسط مجریان سابق آن ادامه دارد!

 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.