حکم همکاری و ساخت فیلم و مستند برای شبکه های ماهواره ایReviewed by مهدي يوسف وند on Nov 14Rating: 4.0

حکم همکاری و ساخت فیلم و مستند برای شبکه های ماهواره ای

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

همکاری با شبکه های تلویزیونی که تولیدات حرام دارند
[تلویزیون]

پرسش : اخیراً در منطقه ما، کانال تلویزیونى جدیدى راه اندازى شده که هم برنامه هاى خوب و مشروع، و هم برنامه هاى حرام دارد. آیا همکارى با این کانال تلویزیونى جایز است؟

پاسخ : در صورتى که برنامه هاى حرام دارد، همکارى با آن جایز نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد