حکم رقص مردان در مجلس مردانه

حکم رقص مردان در مجلس مردانه

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله 565ـ آیا رقص زنان در جلوی زنان و مردان در جلوی مردان در یک جشن، آن هم جداگانه با موزیک و یا بدون آن، جایز است؟

جواب: رقص زن و یا مرد به طور کلی، محل اشکال است و احتیاط در ترک آن است و حکم موزیک در مسائل قبل، گفته شد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام موسیقی، رقص، قمار

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.