آخرین نوشتارهای بخش فلسفه و عرفان:

مقام و حال در عرفان

مقام و حال در عرفان مقامات و احوال پرسش 17 . مقامات و احوال در كلمات عرفا به چه معنا است؟براى «مقام» و «احوال» تعاريف…

تفاوت وحي با كشف و شهود

وحى و عارفان پرسش 15 . آيا انسان با كشف و شهود و سير و سلوك مى تواند به وحى برسد؟«وحى» در لغت داراى معانى مختلف است؛ از جمله:…

وحدت وجود 

وحدت وجود  پرسش 13 . لطفا در مورد عقايد وحدت وجود و صحّت يا سقم آن، توضيح دهيد؟محور عرفان نظرى ـ كه به وسيله ابن عربى و…

عوالم وجود از منظر عرفان

عوالم وجود از منظر عرفان عوالم وجود پرسش 12. درباره عوالم وجود مانند عالم ملكوت و جبروت توضيح دهيد. چگونه انسان مى تواند با اين…

عرفان و تصوف

عرفان و تصوف پرسش 2 . آيا ميان عرفان و تصوف رابطه وجود دارد؟ آيا اسلام تصوف را قبول دارد؟!عرفان بيانگر نگاهى است كه بر اهميّت…

عرفان و اسلام

عرفان و اسلام پرسش 3 . نسبت ميان «دين اسلام» و «عرفان» چيست؟بايد ملاحظه كرد كه آيا مى توان «عرفان و اسلام» را به معناى واقعى…

تعریف عرفان

تعریف عرفان عرفان عملى و نظرى پرسش 1 . منظور از عرفان چيست و جايگاه آن را در اسلام مشخص نماييد؟ يك. عرفان «عرفان» در لغت به…

آموزش عرفان

آموزش عرفان پرسش 4 . آيا عارف شدن به معناى واقعى كلمه (مثل امام خمينى رحمه الله) نياز به آموزش دارد يا نه؟ تا آنجا كه مى دانيم…

عقل نظرى و تهذيب نفس

عقل نظرى و تهذيب نفس پرسش 5 . آيا عقل نظرى بدون تهذيب نفس، مى تواند به مراحل عالى كشف حقيقت برسد؟خير؛ از مجموع روايات در باب…

شك و عرفان

شك و عرفان پرسش 6 . رابطه ميان شك و عرفان چيست و آيا اصلاً آنها به هم ربطى دارند يا خير؟گاهى براى سالك در عرفان عملى و نظرى،…

حجاب هاى ظلمانى و نورانى

حجاب هاى ظلمانى و نورانى پرسش 7 . در خصوص حجاب هاى ظلمانى و نورانى توضيح فرماييد؟وجود حجاب هايى از «ظلمت» و «نور» ميان انسان…

ولايت در عرفان اسلامى

ولايت در عرفان اسلامى پرسش 8 . آيا ولايتى كه در تصوف و عرفان مطرح شده است، همان ولايتى است كه ما در خصوص امامان مطرح مى كنيم؟63…

رابطه خودشناسی با خداشناسی

رابطه خودشناسی با خداشناسی خودشناسى و خداشناسى پرسش 9 . براى شناخت خداوند بايد خود را شناخت، چگونه مى توانيم خود را بشناسيم؟…

ديدن خدا با چشم دل

ديدن خدا با چشم دل   ديدن خدا پرسش 11 . چشم دل چيست كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: «من خدايى را كه نمى بينم عبادت نمى…

صادر اول چیست

صادر اول چیست حقيقت محمديه (صادر اول) پرسش 22 . منظور از «صادر اول» چيست؟ ارتباط پيامبر (صلی الله علیه وآله)  با اولين صادر و…

خوردن مال شبهه ناک

خوردن مال شبهه ناکحضرت آيت الله بهجت (رضوان الله تعالی علیه)اثر خوردن غذای شبهه ناک خوردن غذای شبهه‌ناک و نیز خوردن غذای…

عرفان:

سیرو سلوک و دستورالعمل های عرفانی: