وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بت درونت را بشکن!

بت درونت را بشکن!

ما باید سعی کنیم که روح بندگی را در خودمان زنده نماییم. بندگی، یعنی تسلیم در مقابل خدا، یعنی شکستن آن بتی که در درون ماست. آن بت درونی ما -یعنی من- در خیلی جاها خودش را نشان می‌دهد. وقتی که منفعتت به‌خطر بیفتد، کسی حرفت را قبول نکند، چیزی مطابق میل تو – ولو خلاف شرع- ظاهر بشود، یا سر دو راهی قرار بگیری، یک طرف منافع شخصی، یک طرف وظیفه و تکلیف – در چنین تنگناها و بزن‌گاه‌هایی، آن منِ درونی انسان سر بلند می‌کند و خودش را نشان می‌دهد. اگر ما بتوانیم این منِ درونی، این هوای نفس، این فرعون باطنی، این شیطانی را که در درون ماست، مهار کنیم، یا اقلاً قدری مهار کنیم، همه‌ی امور اصلاح خواهد شد. قبل از هرچیز، خود ما آدم خواهیم شد و به فلاح خواهیم رسید.

مقام معظم رهبری،(۱۳۶۹/۰۲/۲۶)

🔗 لینک کوتاه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

نظرات بسته شده است.