وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

انتقال نجاست از يك شيء و تعدد واسطه

انتقال نجاست از يك شيء و تعدد واسطه

انتقال نجاست از يك شيء

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۲۸۳: آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟

ج: چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏ کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى‏کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى‏کند.

اجوبه الاستفتائات.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال ۵۱ ـ چنانچه شیئى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود این شىء با شىء دوّمى تماس پیدا کند و همان طور شىء دوّم با شىء سوّم و… حال این واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مى شود نه بیشتر، یعنى اگر دست نجس مثلاً به دست دیگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سوّمى بخورد نجس مى شود; ولى اگر شىء سوّم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبیر دیگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرایت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و این امر بسیارى از مشکلات باب طهارت و نجاست را حل مى کند.

استفتائات جلد۲ .

توضیح واسطه سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : واسطه سوم که می فرمایید نجس است ولی نجس نمی کند چگونه است؟

پاسخ : این را با یک مثال ساده روشن می کنیم فرض کنید دست شخصی نجس شد و سپس خشک شد (البته عین نجاست در آن نیست) دیگری با دست تر با او دست داد، دست نفر دوم نجس می شود و هرگاه دست او خشک شد و نفر سومی با دست تر به او دست داد، دست نفر سوم هم نجس می شود ولی اگر او با شخص چهارمی دست دهد هرچند دست نفر چهارم هم تر باشد، دست او نجس نمی شود. اینجاست که می گوییم واسطه سوم نجس است ولی نجس نمی کند.

مصداق واسطه سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : آیا آب قلیلی که با آن متنجس دوم را می شوییم، متنجس سوم حساب می شود؟ یا در حکم همان متنجس دوم است؟ (آب را با پارچ از بالا بر روی شیء نجس متنجس دوم گرفته ایم)

پاسخ : متنجس سوم محسوب می شود.

ترشحات جدا شده از واسطه دوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر با آب قلیل شیء نجس را بشوییم، غساله و ترشحات آن نجس است. اگر شیء نجس، واسطه دوم و سوم باشد و عین نجاست در آن نباشد حکم آن چگونه است؟

پاسخ : واسطه سوم باعث نجاست نمی شود و حتی اگر آن شیء واسطه دوم باشد چون غساله واسطه سوم می شود، غساله باعث نجاست نمی شود.

ترشحات آب قلیلی که بر روی واسطه سوم در نجاست ریخته شده [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر آب قلیل بر روی زمینی که واسطه سوم نجاست است ریخته شود و ترشح کند یا به اطراف پخش شود، آن آب نجس است؟

پاسخ : نجس نیست.

علت عدم سرایت متنجس سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : علت اینکه متنجس سوم سبب سرایت نجاست نمی شود چیست؟

پاسخ : برای اینکه عموماتی در مساله متنجس نداریم و روایات خاصه بیش از دو واسطه را شامل نمی شود.

شک بین متنجس دوم و سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : با توجه به اینکه متنجس سوم نجس کننده نیست اگر شک کنیم شیء متنجس دوم است یا متنجس سوم در صورت اصابت شیء دیگر با آن با واسطه رطوبت آن شیء دوم نجس می شود یا خیر؟ و به عبارتی در شک بین متنجس دوم و سوم آن را دوم فرض کنیم یا سوم؟

پاسخ : باید آن را متنجس دوم فرض کنید.

تاثیر ذرات کف در صدق واسطه بودن [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر آب مضافی (مثل آب کف) که واسطه اول نجاستی است بر روی فرش بریزد و خشک شود ولی با ریختن آب مجدد، آب حالت کفی خود را پیدا کند آیا فرش، واسطه دوم نجاست محسوب می شود؟

پاسخ : چنانچه ذرات کف وجود داشته باشد واسطه اول محسوب می شود.

شک در عدد واسطه ها [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر ندانستیم جسمی متنجس اول است یا دوم، وظیفه چیست؟

پاسخ : باید آن را متنجس اول حساب کنید.

منظور از متنجس دوم به بعد [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : بر طبق قانون متنجس ها که متنجس چهارم نجس نیست اگر مثلا متنجس دوم آب قلیل باشد باز هم متنجس چهار نجس نمی شود؟ و اگر متنجس دوم آب قلیل باشد و به یک پارچه بخورد به گونه ای خیس شودد (پارچه متنجس سوم) اگر دست به پارچه خیس بخورد نجس می شود یا نه؟

پاسخ : منظور از متنجس دوم به بعد این است که متنجس دوم خشک شود سپس با رطوبت جدیدی به سومی ملاقات کند و سومی هم به همین ترتیب.

برخورد دست خیس به متنجس دوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : جسمی واسطه دوم نجاست است. اگر شخصی دست خیس اش را به این جسم بزند و بعد همان دست را به ما بزند آیا ما نجس شده ایم؟

پاسخ : در صورتی که همان دست را قبل از خشک شدن بزند نجس می شود ولی اگر خشک شود و مجددا دست خیس گردد و به جایی بزند نجس نمی شود.

تماس لباس مرطوب با متنجس دوم مرطوب [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر لباسي متنجس دوم باشد و بر اثر رطوبت نجاستش را به شلوار مرطوبي كه تن ماست انتقال دهد آيا شلوار مرطوب عامل انتقال نجاست به بدن است يا به عنوان متنجس سوم است و رطوبت سرایت کرده به بدن نجس نيست؟

پاسخ : در فرض سوال شلوار هم متنجس دوم است و بدن را نجس می کند.

واسطه ها در نجاست [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : چنانچه شیئى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود این شىء با شىء دوّمى تماس پیدا کند و همان طور شىء دوّم با شىء سوّم و… حال این واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

پاسخ : تا دو واسطه باعث انتقالنجاست مى شود نه بیشتر، یعنى اگر دست نجس مثلاً به دست دیگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سوّمى بخورد نجس مى شود، ولى اگر شىء سوّم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبیر دیگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرایت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و این امر بسیارى از مشکلات باب طهارت و نجاست را حل مى کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

چگونگی نجس شدن شیء پاک

مسأله ۱۳۶. اگر شیء پاكی به شیء نجسی برسد و هر دو یا یكی از آنها طوری تر باشد كه تری یكی به دیگری برسد، آن شیء پاک نیز نجس می‌‌شود ولی اگر واسطه‌ها در نجاست زیاد شود، نجاست سرایت نمی‌کند به این صورت که: مثلاً اگر دست راست به ادرار متنجّس شود آنگاه آن دست پس از خشک شدن با تری جدیدی با دست چپ برخورد كند، این برخورد موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با شيء ديگری مانند لباس با تری جديدی، برخورد كند لباس نیز نجس می‌شود ولی اگر آن لباس با چیز دیگری با تری جدید برخورد كند، حكم به نجاست آن چیز نمی‌شود. بنابراین واسطه‌‌ سوم نجس می‌‌شود ولی واسطه‌‌ چهارم را نجس نمی‌‌كند.

و در هر صورت اگر تری به قدری كم باشد كه به دیگری نرسد، چیزی كه پاک بوده نجس نمی‌شود، هرچند به عین نجس برسد.

مسأله ۱۳۷. اگر شیء پاكی به شیء نجس، برسد و انسان شک كند كه هر دو یا یكی از آنها تر بوده یا نه و یا اگر تر بوده، تری آن به قدری بوده که به دیگری سرایت کند یا نه، آن شیءِ پاک، نجس به حساب نمی‌آید.

مسأله ۱۳۸. دو شیئی كه انسان به طور اجمالی می‌داند یکی از آن دو نجس است ولی به طور مشخّص نمی‌‌داند كدام پاک و كدام نجس است، اگر  شیء پاكی با تری سرایت کننده به یكی از آنها برسد، آن شیء حکم نجس را ندارد؛ مگر در بعضی از موارد مانند دو مورد زیر:

مورد اوّل:حالت قبلی در هر دوشیئِ اوّلیه، نجاست باشد و یکی از آن‌ها – که معلوم نیست کدام بوده – پاک شده باشد و بعد از آن، شیءِ پاکی – مثلاً دست انسان – با یکی از آن دوطرف، با تری سرایت کننده برخورد کرده باشد که در این صورت، حکم به نجاست دست می‌شود.

مورد دوّم:شیئ پاکی – مثلاً دست راست – به یکی از دو طرف و شیئ پاک دیگری – مثلاً دست چپ – به طرف دیگر، با تری سرایت کننده برخورد کرده باشد[ و این در حالی باشد که هر دو شیئ محل ابتلاء باشد.]که در این صورت دست راست و چپ هم حکم دو شیئ اولیه را دارند.

رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=21296

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

 1. راه های ثابت شدن نجاست
 2. اگر نجس بودن چیزی را نداند
 3. اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد
 4. راه نجس شدن چیزهای پاک
 5. حکم نجس شدن قرآن کریم
 6. افتادن اسماء متبرکه داخل دستشویی
 7. دادن قرآن به کافر چه حکمی دارد
 8. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است
 9. حکم فروختن لباس و چیز نجس
 10. گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان
 11. اعلان نجاست غذا به ميهمان
 12. اگر لباس یا چیز امانی را نجس کند
 13. قول كودك در نجس كردن چيزي
 14. شستن فرش و موكت نجس
 15. فشار دادن لباس و فرش نجس


كليد: انتقال نجاست از يك شيء انتقال نجاست از يك شيء انتقال نجاست از يك شيء X انتقال نجاستX سرایتX متنجسX متنجس اولX متنجس دومX متنجس سومX نجاستX نجسX واسطهX واسطه‌‌ سومX واسطه نجاست

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

14 نظرات
 1. . می گوید

  آیا در واسطه ها خشک شدن حتمی است.مثلا دست به بول نجس شده و با آب قلیل یکبار آب میکشیم و آب خلاص میشود دست ما واسطه اول میشود و بعد به دست دیگر دست میزنیم بدون اینکه واسطه اول خشک شود و بعد به موبایل دست میزنیم آیا موبایل واسطه سوم است یا اول؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏ کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى‏کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى‏کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. . می گوید

    با عرض معذرت شما نگفتید که خشک شدن در واسطه ها حتمی است یا خیر لطفا بگویین که خشک شدن حتمی است و این فتوا مرجع من است. مسأله ۱۶۳): اگر چیز پاک به چیز !!نجس!! برسد و هر دو یا یکى از آنها بطورى تر باشد که ترى یکى بدیگرى برسد، چیز پاک نیز نجس مى شود، و همچنین اگر به چیز سومى با همان رطوبت برسد نجسش مى کند، و مشهور فرموده اند که !!متنجس!! بطور مطلق منجّس است، ولى این حکم در غیر واسطه اول محل اشکال است، اگر چه بنا بر !!احتیاط واجب!! اجتناب از او لازم است (مثال) در صورتى که دست راست به !!بول!! متنجس شود، آنگاه آن دست با رطوبت با دست چپ ملاقات کند این ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود. و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با !!آب قلیل!! ملاقات کند آب نیز نجس مى شود، ولى اگر با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند نجاست آن چیز محلّ اشکال است، و احتیاط واجب در اجتناب از آن است و اگر ترى بقدرى کم باشد که به دیگرى نرسد چیزى که پاک بوده نجس نمى شود اگر چه بعین نجس برسد.
    و در آخر بگویید موبایل واسطه چنم است.

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     توصیه می کنید درباره این مسئله با دفتر مرجع محترمتان تلفنی تماس حاصل کنید، برخی توضیحات هست که باید تلفنی داده شود.
     وفقکم الله لکل الخیر

 2. احمد می گوید

  همه مراجع به این نظر اند که واسطه پس از خشک شدن تماس پیدا کند تا واسطه بعدی شود و یا کدام مرجع هست که خشک شدن را شرط تبدیل شدن واسطه های نجاست نمیداند یعنی با همان تری انتقال کند هم صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   تری هم می تواند واسطه باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. سحر می گوید

  سلام زیر ناخنهای من خطوط کوتاه و نقاط قرمزی هست که خون هست اگر ناخنم را کوتاه کنم قسمتی از این خون هنوز زیر ناخن میماند و نقطه ای هم در بالای ناخنم میماند که با بلند شدن ناخن با بیرون تماس دارد اگر دستم خیس شود ایا این نقطه باعث انتقال نجاست میشود

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید نباید وسواس داشته باشید، اگر خون هست، زیر آب بگیرید و پاک می شود. و دقت کنید در طهارت و نجاست نیازی به دقت های بسیار زیاد و ظریف نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. پ می گوید

  وسواس در واسطه نجاست چه حکم دارد.دستم نجس بود شک کردم خشک شده چون دستم مرطوب است و همیشه عرق دارد و به صورتم خورد و صورتم چرب است و دوباره شک در خشک شدن چربی صورتم کردم…

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اعتنا نکنید، پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. نرگس می گوید

  سلام من در بدنم زخمی دارم که در برخورد با اب خون ازش بیرون می اید و بعد از اب کشیدن روی زخم خون هست و با دستمال فشار میدم تا خونش بند بیاید و دیگر اب نمیگیرم چون باز خون می اید و خون جریان ندرد.قطرات ابی که اطرتف زخم هست نجس است? تا چه حدی اطراف زخم نجس است? چون بعضی قطرات اب با زخم در ارتباط است.و اینکه اگر ان قسمت بدن عرق کند و عین نجاست در ان نباشد این عرق نجس است? و واسطه چندم حساب میشود?

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر جایی خون بوده و خشک شده یا با آب اطراف زخم هست این نجس هست.
   مراقب باشید دچار وسواس نشوید. توصیه می کنم با دفتر مرجعتان در این زمینه تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. ....... می گوید

  سلام از سایت پاسخگوی شما چند تا سوال دارم
  ۱.آیا منی خشک شده نجس است؟
  ۲.اگر عین نجاست تر شده،خشک شود و به جایی برخورد کند،آن را نجس میکند؟
  ۳.اگر مطمیٔن باشیم مذی با ادرار بیرون آمده حکمش چیست؟اگر هنگام استبرا بیرون بیاید چطور؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   منی خشک هم نجس است.
   اگر خشک شود و به جای خشک دیگر که رطوبتی در این بین نباشد برخورد کند نجس نمی کند اما نجس است.
   اگر یقین به خروج ادرار هست، نجس است.
   وفقکم الله لکل الخیر