وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

3 – دين پژوهي

دعاي شرف شمس

دعاي شرف شمس دعاي شرف شمس دعاي شرف شمس كه امروزه رواج يافته در علوم غريبه بدان توصيه شده است اما بايد دانست كه اين دعا در هيچ يك…