وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

طهارت

خشک بودن محل مسح

خشک بودن محل مسح سؤال: آیا بودن چند قطره آب بر روی پا هنگام مسح، برای وضو ضرر دارد؟ جواب: واجب است که محل مسح از آن قطرات خشک…

شک در نجاست لباس

شک در نجاست لباس سؤال: آیا نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن دارم، صحیح است؟ جواب: لباسی که نجس بودن آن مشکوک است،…