وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

طهارت

رطوبت بعد غسل

رطوبت بعد غسل پرسش 81 . بعد از غسل جنابت، آب مشکوکى از من خارج مى شود، آیا نجس است و غسل لازم دارد؟ همه مراجع: اگر پیش از…

جنابت مرد

جنابت مرد  جنابت مرد پرسش 138 . راه تشخيص منى و احتلام در مرد چيست؟ همه مراجع (به جز بهجت، صافى و مكارم): خروج منى در مرد داراى…

مبطلات غسل

مبطلات غسل منظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و غائط (مدفوع) و باد معده.  منظور…