وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

معنای قنوت چیست

0

معنای قنوت چیست

«قنوت» در اصل به معناي طاعت و فرمانبرداري است. سپس هرگونه استقامت و استواري در راه دين، «قنوت» ناميده شده است [1]. راغب اصفهاني طاعت خاضعانه را قنوت مي‌داند [2] و صاحب التحقيق آن را خضوع همراه با طاعت مي‌داند و تصريح مي‌كند كه هر دو قيد «خضوع» و «طاعت» در قنوت، ملحوظ است[3].

قنوت يا تشريعي ( يعني دستوري از طرف شارع) است؛ نظير «وقوموا لله قانتين»[4]؛ (از روي خضوع و اطاعت، براي خدا بپاخيزيد!) و «يا مريم اقنتي لربّك واسجدي…»[5]؛ (اي مريم! (به شكرانه اين نعمت) براي پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا آور!)

يا تكويني (يعني توسط خداوند در متن خلقت و طبيعت، نهادينه شده است) است؛ نظير «و له من في السموات والأرض كلّ له قانتون»[6]؛ (و از آن اوست تمام كساني كه در آسمانها و زمين‌اند و همگي در برابر او خاضع و مطيع‌اند!)  و «… بل له ما في السموات و الأرض كلٌّ له قانتون»[7] كه درباره همه آنچه در آسمانها و زمين است و همه موجودات را در برابر خدا خاضع و فرمانبردار مي داند.

پي نوشت:

[1] مقاييس‌اللغه، ج5، ص31، «ق‏ن‏ت».
[2] مفردات راغب، ص684، «ق‏ن‏ت».

[3] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج9، ص323، «ق‏ن‏ت».

[4] سوره بقره، آيه 238.
[5] سوره آل ‏عمران، آيه 43.
[6] سوره روم، آيه 26.

[7] بقره/116

تفسير تسنيم، ج6، ص292-291

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.