وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

0

سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

فهرست این نوشتار:

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال ـ آیا سقط جنین صورت مجازى دارد؟
جواب : در صورتى که یقین، یا خوف خطر، یا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد، در مراحل اولیّه جایز است.
سؤال ـ سقط جنین کافر و مسلمان چه حکمى دارد؟
جواب : واضح است که ساقط کردن جنین مسلمان جایز نیست؛ حتى اگر فرزند نامشروع باشد. و در مورد بچّه هاى کفّار نیز ساقط کردن مجاز نیست؛ حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.
سؤال ـ آیا سقط جنین جایز است، و در صورت جواز دیه دارد؟
جواب : در صورتى که از گفته متخصّصین یقین، یا خوف خطر، یا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است؛ (البتّه مادامى که به صورت انسان کامل در نیامده باشد). و چون احتمال تعلّق دیه مى‌رود، احتیاط آن است که ورثه این کودک دیه را ببخشند.

سؤال ـ آیا در موارد زیر، قبل از ولوج روح(1)  مى‌توان سقط درمانى انجام داد :
 
الف) در بیماریهایى که مى‌دانیم مسلّمآ جنین پس از تولّد خواهد مرد.
ب) در بیماریهاى ژنتیکى.
ج) در ناهنجاریهاى نوزادان «مثل آنانسفالى».
جواب : سقط جنین در این موارد اشکال دارد، به خصوص این که پیش بینى‌هاى فوق جنبه قطعى ندارد؛ ولى پس از ولوج روح جایز نیست.

(1) . ولوج روح زمانى است که بچّه در شکم مادر به حرکت در مى‌آید، که معمولا در حدود چهار ماهگى است.

سؤال ـ سقط جنین غیر شیعه چگونه است؟
جواب : سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست؛ مگر در موارد ضرورت.
سؤال ـ آیا سقط جنین پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنین باشد، جایز است؟
جواب : در فرض مسأله که اگر مادر به همان حال باقى بماند، هر دو مى‌میرند، مى‌توان با سقط جنین، جان مادر را نجات داد.
سؤال ـ اگر مادرى براى سقط بچّه‌اش کارى انجام ندهد، لکن با مراعات نکردن موارد لازم،وتهیّه نکردن شرایط حفظ جنین،باعث سقط بچّه شود،آیاکار حرامى کرده است؟
جواب : اگر در حفظ جنین مطابق معمول کوتاهى کرده باشد مسؤول است.
سؤال ـ زنى که در ماه هفتم حاملگى به سر مى‌برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جرّاحى فورى پیدا مى‌کند، که لازمه‌اش بیهوش نمودن اوست ؛ ولى در اثر بیهوشى بچّه مى‌میرد (یقین به فوت بچّه داریم) آیا لازم است مادر، جرّاحى و عمل شود؟
جواب : اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بیهوشى باشد، مانعى ندارد.
سؤال ـ در فرض بالا، در صورتى که احتمال فوت بچّه برود، آیا باز هم جایز است مادر عمل شود؟
جواب : با شرایط بالا، این فرض به طریق اولى جایز است.
سؤال ـ دکترها به مادرى دارویى داده‌اند که بخورد تا بچّه‌اش سالم بماند و سقط 
نشود، آیا زن مى‌تواند به منظور سقط جنین دارو را استفاده نکند؟
جواب : جایز نیست.
سؤال ـ زن حامله‌اى مبتلا به سرطان رحم شده، و درمان آن به اشعه درمانى نیاز دارد، و این کار باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى‌شود. آیا مى‌توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى کرد؟
جواب : اگر ناقص‌الخلقه شدن او قطعى و شدید است، و در مراحل نخستین باردارى و قبل از رسیدن به مرحله جنین کامل باشد، و راه درمان نیز منحصر به این راه گردد، مانعى ندارد.
سؤال ـ اگر پزشک به طور قطع تشخیص دهد که فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، لطفآ بفرمایید :
1. در صورت سؤال والدین، آیا بر طبیب واجب است واقعیّت را اطّلاع دهد؟
جواب : واجب نیست، مگر این که در سرنوشت بیمار اثر مهمّى داشته باشد.
2. در صورت عدم پرسش آنان، آیا بر طبیب واجب است به آنان بگوید، تا از تولّد چنین فرزندانى جلوگیرى نمایند؟ اگر واجب نیست، آیا گفتنش حرام مى‌باشد؟
جواب : در این گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبیب کتمان نکند.
3. اگر طبیب احتمال دهد که آنان در صورت اطّلاع از این مطلب، هر بار که فرزند پیدا کنند اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اینجا وظیفه طبیب چیست؟
جواب : طبیب باید به وظیفه خود عمل کند، و اگر بیمار عمل خلافى انجام دهد او مسؤول نیست؛البتّه طبیب باید وظیفه خود را در امر به معروف و نهى از منکر انجام دهد.
سؤال ـ خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده، و اطبّاء نظر به عمل جرّاحى بطور اورژانسى داده‌اند، امّا متأسّفانه این خانم داراى حمل سه ماهه مى‌باشد، که باید اوّل سقط جنین انجام دهد، و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند، و اگر چشم خود را عمل نکند نابینا مى‌شود، و همچنین ضررهاى زیادى نسبت به جنین وارد مى‌گردد، در این صورت آیا سقط جنین جایز است؟
جواب : در فرض مسأله پایان دادن به باردارى ظاهرآ مانعى ندارد.

سؤال ـ آیا سقط عمدى جنینى که مطمئنّیم، یا احتمال مى‌دهیم، معیوب و نارسا مى‌باشد، در هر ماهى از باردارى، اگر دیه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟ 
جواب : هرگاه جنین در مراحل ابتدایى باشد، و به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقى ماندن جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن، باعث عُسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد. و احتیاطآ باید دیه را بدهند.
سؤال ـ اگر طبیب تشخیص قطعى دهد که ماندن جنین در شکم مادر موجب مرگ مادر مى‌گردد، لطفآ بفرمایید :
1. آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرد، تا مادر سالم بماند؟
جواب : چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعى ندارد.
2. آیا مى‌توان مادر را به همان حال باقى نهاد، تا بچّه سالم بماند و مادر بمیرد؟
جواب : هرگاه بچّه به صورت انسان کامل در نیامده باشد، سقط جنین براى نجات مادر اشکال ندارد.
3. اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه درکارباشد، تکلیف چیست (یعنى احتمال مرگ و سلامتى براى هر دو مساوى باشد)؟
جواب : اگر بدانیم یک از آن آن دو قطعآ نجات پیدا مى‌کند، باید آنها را به حال خود گذاشت، تا یکى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد. و اگر امر دایر میان این است که هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد، مى‌توان جنین را سقط کرد تا مادر زنده بماند.
سؤال ـ آیا در موارد زیر مى‌توان سقط جنین کرد؟
الف) مادر بیمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخیص پزشک، و وضعیّتى که مادر دارد، و خودش نیز تشخیص داده)، باعث تشدید بیمارى و وخامت حال مادر گردد.
ب) بیمارى فوق به درجه‌اى برسد که حیات مادر متوقّف بر سقط جنین باشد.
ج) مادر در کمال صحّت و سلامتى است، و هیچ‌گونه خطرى او را تهدید نمى‌کند، و جنین نیز سالم است، ولى دو سر دارد، یا سر جنین به شکل انسان نیست، و اگر با چنین حالتى متولّد شود، طبق تشخیص پزشک، ممکن است چند روز پس از تولّد از دنیا برود. یا ادامه حیات چنان فرزندى براى خود او، و والدین و جامعه مشکلاتى خواهد داشت.

د) در فروض فوق، حکم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بیان فرمایید.
ه ) در هر صورت، آیا مسؤولیتى از نظر شرعى براى پزشک و زوجین وجود دارد؟
و) چنانچه لازم باشد پزشک مرد اقدام به سقط جنین نماید، چه حکمى دارد؟
جواب : سقط جنین تنها در صورتى جایز است که جان مادر در خطر باشد. همچنین اگر بیمارى شدیدى مادر را تهدید کند، و جنین هنوز به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد. و نیز اگر تشخیص قطعى داده شود که جنین به گونه‌اى ناقص است که براى پدر و مادر و اطرافیان اسباب عسر و حرج شدید مى‌شود، مشروط بر این که روح در آن دمیده نشده باشد. در این سه صورت، ختم حاملگى جایز است، و اگر راه منحصر به طبیب مرد باشد، در این صورت مانعى ندارد. و احتیاط آن است که پدر و مادر، طبیب را نسبت به دیه تبرئه کنند.
سؤال ـ در صورتى که پدر و مادر به اتّفاق هم (نعوذ باللّه) سبب سقط جنین شوند، دیه جنین به چه کسى مى‌رسد؟
جواب : در صورتى که هر دو سبب شوند دیه به طبقه دوم از ورثه مى‌رسد، و اگر طبقه دوم موجود نباشد، به طبقه سوم مى‌رسد.
سؤال ـ در مواردى که پزشک باید سقط جنین کند، دیه لازمه باید توسّط چه کسى پرداخت شود؟ اگر پزشک قبلا شرط کند که دیه بر عهده وى نیست، آیا این شرط جهت رفع دین از وى کافى است؟ 
جواب : احتیاط آن است که طبیب با بیمار یا کسان او شرط کند که دیه را خودشان بپردازند، و الّا باید خودش (بنابر احتیاط) عهده‌دار دیه شود، البتّه به نسبتى که در سقط جنین تأثیر داشته است.
 

 رساله عملیه واحکام  > احکام بانوان (جدید)، آيت الله مكارم شيرازي.


انتقال جنین از یک رحم به رحم دیگر [سقط جنین]

پرسش :اطباء مى توانند جنین را از شکم زنى که نمى تواند آن را در رحم معیوب خود پرورش دهد و سقط مى کند خارج نموده، و در رحم سالم زن دیگرى قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبیعى متولّد شود، بفرمایید:
1. اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (که نطفه متعلّق به یک شوهر مى شود) آیا این کار جایز است؟
2. در صورتى که زن دوم با شوهر زن اوّل بیگانه باشد، این کار چه حکمى دارد؟
3. انجام این کار قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح چه تفاوتى دارد؟

پاسخ :در هر سه صورت، انتقال جنین (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز مى باشد.

چگونگی پرداخت دیه جنین [سقط جنین]

پرسش :اینجانب با رضایت همسرم یکبار در سال 72 مرتکب عمل سقط جنین شده ایم جنین مذکور حدود دو ماه بود و یکبار هم به علت مشکلات در سال 82 مرتکب این عمل خلاف شرع شدیم این بار جنین 45 روزه بود. لطف فرموده و بفرمایید هر کدام چه حکمی دارد؟

پاسخ :در صورتی که عامل سقط شما بوده اید، نه همسرتان، هر چند ایشان راضی به این کار بوده اند دیه جنین را شما باید به ایشان بپردازید. و اگر ایشان به شما ببخشد بری الذمه می شوید ولی چنانچه عامل هر دو با هم بوده اید دیه آن به برادران و خواهران و پدر بزرگ و مادر بزرگ آن جنین می رسد. ضمناً دیه آن دو جنین شصت مثقال معمولی طلا است.

شرایط جواز سقط جنین [سقط جنین]

پرسش :آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟

پاسخ :در صورتى که از گفته متخصّصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است (مادامى که به صورت انسان کاملى در نیامده باشد) و چون احتمال تعلّق دیه مى رود احتیاط آن است که ورثه این کودک (غیر از پدر و مادر) با میل و رضاى خود از آن صرف نظر کنند.

جراحی ضروری مادر که منجر به فوت جنین شود [سقط جنین]

پرسش :زنى که در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جرّاحى فورى پیدا مى کند، که لازمه اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى بچّه مى میرد (علم یقینى به فوت بچّه داریم) آیا جایز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟

پاسخ :اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بیهوشى باشد مانعى ندارد.

دیه جنین نامشروع که توسط مادر سقط شده [سقط جنین]

پرسش :اگر مادر آمپول را به خود تزریق کند، تا جنین نامشروع خود را سقط کند، دیه بر عهده چه کسى است، و به چه کسى تعلّق مى گیرد؟ اگر شوهر ببخشد چطور؟

پاسخ :دیه سقط در این جا بر عهده مادر است. و دیه او به حاکم شرع مى رسد، و در مصارف بیت المال مصرف مى شود.

از بین بردن نطفه بعد از انعقاد [سقط جنین]

پرسش :آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است؟

پاسخ :در صورتى که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر نباشد جایز نیست و دیه دارد.

زمان ولوج روح در جنین [سقط جنین]

پرسش :با توجه به اینکه در برخى از سؤالات بالا حکم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً بفرمایید که ولوج روح چه زمانى است؟پاسخ :هنگامى است که بچّه در شکم مادر به حرکت در مى آید، که معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

کفایت حضور مادر جهت صدور مجوز سقط در حالت اضطرار [سقط جنین]

بر اساس دستور‌العمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که به تمامی مراکز ابلاغ شده است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد. آیا این حکم صحیح است و با احکام اسلامی منافاتی ندارد؟

پاسخ :در صورت ضرورت شدید برای مادر و جمع بودن شرایط برای سقط، رضایت پدر شرط نیست هر چند بهتر است.

سقط جنین کافر [سقط جنین]

پرسش :سقط جنین مسلمان و کافر چه حکمى دارد؟

پاسخ :ساقط کردن جنین مسلمان واضح است که جایز نیست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاى کفّار نیز ساقط کردن مجاز نیست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

موارد جواز سقط جنین [سقط جنین]

پرسش :آیا در موارد زیر مى توان سقط جنین کرد؟
الف) مادر بیمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخیص پزشک، و وضعیّتى که مادر دارد، و خودش نیز تشخیص داده) باعث تشدید بیمارى و وخامت حال مادر گردد.
ب) بیمارى فوق به درجه اى برسد که حیات مادر متوقّف بر سقط جنین باشد.

ج) مادر در کمال صحّت و سلامتى است، و هیچگونه خطرى او را تهدید نمى کند، و جنین نیز سالم است، ولى دو سر دارد. یا سر جنین به شکل انسان نیست، و اگر با چنین حالتى متولّد شود، طبق تشخیص پزشک، ممکن است چند روز پس از تولّد از دنیا برود. یا ادامه حیات چنان فرزندى براى خود او، و والدین و جامعه مشکلاتى خواهد داشت.
د) در فروض فوق، حکم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بیان فرمایید.
هـ) در هر صورت، آیا مسئولیّتى از نظر شرعى براى پزشک و زوجین وجود دارد؟
و) چنانچه لازم باشد پزشک مرد اقدام به سقط جنین نماید، چه حکمى دارد؟

پاسخ :سقط جنین تنها در صورتى جایز است که جان مادر در خطر باشد. همچنین اگر بیمارى شدیدى مادر را تهدید کند، و جنین هنوز به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد. و نیز اگر تشخیص قطعى داده شود که جنین به گونه اى ناقص است که براى پدر و مادر و اطرافیان سبب عسر و حرج شدید مى شود، مشروط بر اینکه روح در آن دمیده نشده باشد. در این سه صورت، ختم حاملگى جایز است. و اگر راه منحصر به طبیب مرد باشد، در این صورت مانعى ندارد. و احتیاط آن است که پدر و مادر، طبیب را نسبت به دیه تبریه کنند.

دیه جنینی که مشترکاً توسط پدر و مادر سقط شده [سقط جنین]

پرسش :اگر درخواست از مادر و تزریق از پدر باشد، دیه بر عهده چه کسى است؟

دیه بر عهده هر دو مى باشد; هر کدام به مقدارى که در آن کار سهیم بوده اند.

سقط جنین کافر [سقط جنین]

پرسش :آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟

پاسخ :در صورتى که از گفته متخصّصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است (مادامى که به صورت انسان کاملى در نیامده باشد) و چون احتمال تعلّق دیه مى رود احتیاط آن است که ورثه این کودک (غیر از پدر و مادر) با میل و رضاى خود از آن صرف نظر کنند.

سقط جنین نامشروع به خاطر خوف از کشته شدن [سقط جنین]

پرسش :دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال کشتن وى مى باشد. آیا مى تواند سقط جنین کند؟ حکم دیه آن چیست؟

پاسخ :در صورتى که واقعاً جان او در خطر باشد، و جنین به چهار ماهگى نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین کند، و دیه آن را به بیت المال بپردازد.

برائت از دیه توسط پزشک [سقط جنین]

پرسش :در مواردى که پزشک باید سقط جنین کند، دیه لازمه باید توسط چه کسى پرداخت شود؟ آیا حتماً باید قبلا پزشک شرط کند که دیه به عهده وى نیست و آیا این شرط، جهت رفع دین از وى کافى است؟

پاسخ :احتیاط این است که طبیب با بیمار یا کسان او شرط کند که دیه را خودشان بپردازند و الاّ خودش باید عهده دار بشود (بنابر احتیاط).

حکم سقط جنین [سقط جنین]

پرسش :آیا سقط جنین را جایز مى دانید؟

پاسخ :تنها در صورتى که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیه جایز است.

سقط جنین معیوب و نارس [سقط جنین]

پرسش :آیا سقط عمدى جنینى که مطمئنیم یا احتمال مى دهیم، معیوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى اگر دیه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟

پاسخ :هرگاه در مراحل ابتدایى جنین باشد و جنین به صورت انسان کامل در نیامده باشد باقى ماندن جنین در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید براى پدر مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

سقط جنین به خاطر نیاز مادر به پرتو درمانی [سقط جنین]

پرسش :در زن حامله اى که مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درمانى نیاز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى شود آیا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى کرد؟

پاسخ :اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شدید است و در مراحل نخستین باردارى و قبل از رسیدن به مرحله جنین کامل باشد و راه درمان نیز منحصر به این راه گردد مانعى ندارد.

حکم سقط جنین یک ماهه با رضایت شوهر [سقط جنین]

پرسش :سقط جنین یک ماهه با رضایت شوهر و با استفاده از آمپول چه حکمى دارد؟

پاسخ :جایز نیست مگر آن که خطر مهمّى متوجّه زن باشد.

سقط جنین برای حفظ جان مادر [سقط جنین]

پرسش :اگر طبیب تشخیص قطعى دهد که ماندن جنین در شکم مادر موجب مرگ مادر مى گردد، بفرمایید:
الف) آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟
ب) آیا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در کار باشد تکلیف چیست (یعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟
د) اگر حکم فوق نسبت به جنین قبل از ولوج روح فرق پیدا مى کند حکم هردو حال را توضیح فرمایید؟

پاسخ :الف) چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعى ندارد.
ب) هرگاه بچّه به صورت انسان کامل در نیامده باشد، سقط جنین براى نجات مادر اشکال ندارد.
ج) اگر بدانیم یکى از آن دو قطعاً نجات پیدا مى کند باید آنها را به حال خود گذاشت تا یکى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد و اگر امر دایر میان این است که هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد مى توان جنین را سقط کرد تا مادر زنده بماند.
د) از جوابهاى بالا معلوم شد.

سقط جنین غیر شیعه [سقط جنین]

پرسش :سقط جنین غیر شیعه چگونه است؟

پاسخ :سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

انتقال جنین از رحم به دستگاه «انکوباتور» [سقط جنین]

پرسش :جنینى است که اگر در شکم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شکم مادر خارج نمایند و در دستگاه مخصوص (انکوباتور) بگذارند زنده مانده، و به رشد و حیات خود ادامه مى دهد، بفرمایید:
1. تکلیف در این مورد چیست، آیا مى توان بچّه را از شکم مادر خارج نمود؟
2. آیا قبل از ولوج روح و یا بعد از ولوج، حکم فرق مى کند؟

پاسخ :1. اگر این موضوع قطعى باشد نه تنها اشکالى ندارد، بلکه اقدام بر آن مطابق احتیاط است.
2. تفاوتى ندارد.

تعریف جنین [سقط جنین]

پرسش :تعریف جنین از نظر فقه اسلامی در خصوص اینکه از چه زمانی به نطفه جنین اطلاق می شود چیست؟ از زمان انعقاد نطقه یا مراحل دیگر؟ 
آیا بین جنین ناشی از لقاح طبیعی با جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و جنین اهدایی از نظر فقهی در تعاریفی که ارائه می شود، تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ :عنوان جنین از همان لحظه انعقاد نطفه به آن اطلاق می شود و تفاوتی بین لقاح طبیعی و مصنوعی نیست.

سقط درمانی [سقط جنین]

پرسش :آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بیماریهایى که مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد. ب) بیماریهاى ژنیتیکى. ج) ناهنجاریهاى نوزادان مثل آنانسفالى.

پاسخ :سقط جنین در این موارد اشكال داردبه خصوص این که پیش بینى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

دیه سقط جنین به وسیله دارو [سقط جنین]

پرسش :چون افراد زیادى از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟

پاسخ :دیه سقط بر عهده کسى است که دارو را مصرف مى کند.

اطلاع دادن از نارسایی جنین توسط پزشک [سقط جنین]

پرسش :اگر طبیبى متوجّه شود که جنین درون شکم مادرى، داراى نقص عضو مى باشد که در صورت اطّلاع دادن به والدین او، احتمال مى دهد آنان اقدام براى سقط جنین بنمایند و شاید هم در مقام معالجه نقص عضو از جنین برآیند که احتمال بهبودى بسیار کم است و در ضمن اگر اطّلاع ندهد در معرض شکایت والدین نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعیت جنین قرار نخواهد گرفت، بفرمایید وظیفه طبیب در این جا چیست؟

پاسخ :اطّلاع دادن اشکالى ندارد.

خرید و فروش داروی سقط جنین [سقط جنین]

پرسش :با تزریق آمپولى به نام «پروستودین» در سه ماهه اول حاملگى، معمولاً جنین پس از یک ساعت سقط مى شود، این داروها گاه به شکل شیاف یا ژل نیز عرضه مى گردد. آیا خرید و فروش چنین دارویى جایز است؟

پاسخ :خرید و فروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوء استفاده نشود.

عدم آگاهی تزریق کننده از اثر داروی سقط جنین [سقط جنین]

پرسش :اگر شخص تزریق کننده از اثر داروى سقط جنین با خبر نباشد، دیه بر عهده چه کسى است؟

پاسخ :بر عهده کسى است که این دستور را به او داده است.

سقط جنین برای عمل جراحی مهم مادر [سقط جنین]

پرسش :خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده که اطبا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند، امّا متأسفانه این خانم داراى حمل سه ماهه مى باشد که باید سقط جنین انجام دهد و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نکند کور مى شود و همچنین ضررهاى زیادى نسبت به جنین وارد مى گردد در این صورت آیا سقط جنین جایز است؟

پاسخ :در فرض مساله پایان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

کوتاهی مادر در حفظ و نگهداری جنین [سقط جنین]

پرسش :اگر مادرى براى سقط بچّه اش کارى انجام ندهد، لکن با مراعات نکردن موارد لازم و تهیّه نکردن شرایط حفظ جنین، باعث سقط بچه شود، آیا کار حرامى کرده است؟

پاسخ :اگر در حفظ جنین مطابق معمول کوتاهى کرده باشد مسوول است.

تعریف جنین [سقط جنین]

پرسش :تعریف جنین از نظر فقه اسلامی در خصوص اینکه از چه زمانی به نطفه جنین اطلاق می شود چیست؟ از زمان انعقاد نطقه یا مراحل دیگر؟ 
آیا بین جنین ناشی از لقاح طبیعی با جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و جنین اهدایی از نظر فقهی در تعاریفی که ارائه می شود، تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ :عنوان جنین از همان لحظه انعقاد نطفه به آن اطلاق می شود و تفاوتی بین لقاح طبیعی و مصنوعی نیست.

از بین بردن نطفه رشد یافته در آزمایشگاه [سقط جنین]

پرسش :اطبا در آزمایشگاه، منى مرد «اسپرم» را با منى زن «اوول» در لوله آزمایش قرار داده و آن را رشد مى دهند، بفرمایید:
الف) آیا نطفه رشد یافته را مى توان دور افکند یا این که حکم سقط جنین را پیدا مى کند و باید تا طفل کامل (صاحب روح) شدن از وى محافظت نمود؟
ب) اگر دور افکندن آن جایز نباشد، آیا باید دیه سقط جنین پرداخت شود و در صورتى که باید پرداخت شود به عهده کیست؟
ج) آیا دور اندازى آن در زمان قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج، فرق دارد، لطفاً بیان نمایید؟
د) در مورد سؤال فوق آیا فرقى بین منى مرد اجنبى با منى زن اجنبیّه براى لقاح و رشد در لوله آزمایشگاهى هست؟
هـ) اگر منى مرد و زن اجنبى و اجنبیّه باشد، آیا اصل انجام این عمل جایز است؟

پاسخ :الف) نگهدارى آن واجب نیست.
ب) از جواب قبل روشن شد که دیه ندارد.
ج) مادامى که به صورت انسان زنده اى در نیامده، حفظ آن دلیلى ندارد.
د) تفاوتى نیست.
هـ) خالى از اشکال نیست.

کفایت حضور مادر جهت صدور مجوز سقط در حالت اضطرار [سقط جنین]

پرسش :بر اساس دستور‌العمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که به تمامی مراکز ابلاغ شده است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد. آیا این حکم صحیح است و با احکام اسلامی منافاتی ندارد؟

پاسخ :در صورت ضرورت شدید برای مادر و جمع بودن شرایط برای سقط، رضایت پدر شرط نیست هر چند بهتر است. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=23100

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان   

* *-ويژه نامه احكام بارداري و نفاس

كليد: سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيراز كليد: سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيراز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.