وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خطر نفوذ مجدد بهائيان

0

خطر نفوذ مجدد بهائيان

 

 

 

در مورد فعاليت هاى كنونى بهائيان و شيوه هايى كه اين فرقه در جهت تحقق اهداف بيگانگان در ايران و ساير كشورهاى اسلامى در پيش گرفته توضيح دهيد؟

 

 

خوشبختانه با شكل گيرى موج بيدارى اسلامى در جهان به دنبال انقلاب اسلامى، زمينه رشد اين جريان انحرافى وابسته به شدت كاهش يافته است؛ فضاى فكرى حاكم بر جهان اسلام، ديگر فضاى «جهل»، «سازش» و «تقليد» از غرب نمى باشد. بلكه فضاى «آگاهى»، «خودباورى»، «ايستادگى» و «جهاد» فكرى و عملى در برابر امپرياليسم، صهيونيسم و جريان هاى نفوذى ضاله و وابسته است كه عملاً فضا براى پذيرفتن سيستم ها و ايدئولوژى هاى وارداتى غربى تنگ شده، ديگر شرايط چندان مناسبى براى تبليغ بهائيت و نظاير آن وجود ندارد و با گسترش موج بيدارى ملت ها، وضع از اين هم كه هست برايشان بدتر مى شود. ضمن اينكه، حمايت آشكار قدرت هاى استكبارى از اين فرقه، هرگونه ترديد نسبت به وابستگى آنها به نظام سلطه جهانى را از ذهن ها مى زدايد، كه اين نيز به ضرر آنها است.[29]

 

 

از سوى ديگر تشكيلات جهانى بهائيت – كه مقرّ آن در اسرائيل (بيت العدل حيفا) قرار دارد – با ناكامى ها و بحران هاى شديد درونى مواجه گرديده است. نظير:

 

1. رشد بهائيان ارتدكس كه بيت العدل را قبول ندارند و آن را بدلى مى نامند و شعبه هاى خود را هر روز در كشورها زيادتر مى كنند.

 

2. رشد بهائيان روشنفكر كه به مخالفت با بعضى تصميمات بيت العدل مى پردازند و از دستورات او سرپيچى مى كنند و تن به سانسورها و تحريفات جديد آن نداده و براى خود تشكيلات جداگانه اى ايجاد كرده اند.

 

3. خروج بعضى بهائيان از بهائيت به دين مبين و مترقى اسلام و اقدام به افشاگرى در مورد نقشه هاى شوم بيت العدل و پرده بردارى از تناقضات نظرى و عملى بهائيت.

 

4. رشد سايت هاى منتقد بهائى در فضاى اينترنت كه از نظر علمى اعتقادات بهائيت را به شدت به چالش كشيده و نشان مى دهد كه طرفداران بهائيت هيچ گونه پاسخ متين و قانع كننده اى براى نقدها ندارند.

 

5. دروغ درآمدن وعده هايى كه مؤسسان بهائيت در مورد ايران اسلامى مى دادند.

 

6. آگاه شدن تدريجى افكار عمومى جهانى از ماهيت اين فرقه ضاله استعمارى و واقعيت نداشتن شعارهاى فريبنده وحدت عالم انسانى و تساوى حقوق مردان و زنان با آشكار شدن اختلافات بهاء و ازل عباس و محمد على و فحاشى ها و افشاگرى هاى آنان عليه يكديگر، عقل ستيزى و تناقضات موجود در كتب و تحريفات بيت العدل و موارد بسيار ديگر كه تشكيلات بهائيت براى پوشاندن آنها و مقابله با موج عظيم بيدارى اسلامى در جهان تلاش هاى مضبوحانه را آغاز نموده است و با تمسك به شيوه گوناگون و امكانات عظيم مالى و تبليغاتى صهيونيسم و استكبار جهانى، در صدد تبليغ گسترده فرقه ضاله بهائيت و جذب نيرو در سطح بين المللى و داخل ايران باشند.

 

يكم. فعاليت بهائيت در سطح جهانى

 

در شرايط حاضر با توجه به جهت گيرى ها و نوع برخوردها علاوه بر اسرائيل كه مقر و تشكيلات جهانى بهائيان در آن قرار دارد؛ آمريكا، آلمان، اتحاديه اروپا، سوئد، استراليا، سوئيس، كانادا، انگليس و اتريش به عنوان حاميان اصلى اين فرقه ضالّه بوده و فعاليت هاى گوناگون بهائيت از اين كشورها ساماندهى مى شود. در ادامه به نمونه هايى از اين فعاليت ها در سطح جهانى مى پردازيم:

 

1. تبليغ و مذهب سازى

 

فرقه ضاله بهائيت به امر تبليغات، اهميت زيادى مى دهد. در اين راستا با توجه به نقش خاص و تعيين كننده فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى در رشد و گسترش مذهب هاى ساخته و پرداخته دست استعمار، در شرايط كنونى شاهد حمايت هاى مادى، تبليغى و سياسى بى دريغ قدرت هاى استكبارى از فرقه ضاله بهائيت در جهت بسترسازى براى فعاليت هاى اين مذهب استعمار ساخته باشيم؛

 

تنها به عنوان نمونه در حال حاضر، 400 پايگاه اينترنتى در جهان به تبليغ مسلك بهائيت مشغولند كه بعضاً در پوشش عنوان مقدس «مهدويت» با ارائه اطلاعات وارونه و غلط درباره امام زمان (عج) جستجوگران ناآگاه را به بيراهه كشانند.[30]

 

از سوى ديگر بيت العدل حيفا، افزون بر ميليون ها دلار هزينه براى خريد «فضا» و «وقت» از ماهواره هاى گوناگون و كمك هاى چشمگير به تلويزيون هاى ماهواره اى، مدتى است كه تبليغات رذيلانه اى را با هدف تخريب وجهه جمهورى اسلامى در دست اجرا دارد.

 

علاوه بر اين راديو بى بى سى[31]، راديو فرانسه، راديو آمريكا، راديو اسرائيل نيز با تمام امكانات در اختيار اين فرقه صهيونيستى هستند و سعى مى كنند اين فرقه ضاله در رسانه ها به عنوان يك مذهب و در رديف اديان الاهى معرفى شود. تنها در يك نمونه برخى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى، اقدام به چاپ و انتشار يك سرى تمبر با نام معرفى اديان الاهى كرده اند كه يكى از تمبرها به فرقه ضالّه بهائيت اختصاص دارد. چاپ اين تمبر نشانگر تلاش و شگردهاى مختلف استكبار براى ترويج فرقه ضالّه بهائيت و مقابله با آيين مقدّس اسلام است.[32]

 

در اين راستا پس از انقلاب اسلامى، آمريكا پناهگاه رسمى و جولانگاه شديد و آشكار اين فرقه به عنوان آلترناتيو تشيع در ايران گرديد، به نحوى كه آيه اللّه  مصباح يزدى در بازگشت از سفر آمريكا در دهه 60 در سخنرانى خود در مؤسسه باقرالعلوم (علیه السلام)  قم گفتند: «آن ايام در آمريكا كنفرانسى راجع به تشيع و انقلاب اسلامى ايران برگزار شده بود كه همه گردانندگان آن، حتى خدمتگزاران و چاى دهندگانش، بهائى بودند»[33].

 

در كنار اين قبيل فعاليت ها كليه بهائيان موظف به تبليغ بهائيت به هر شخصى و در هر شرايطى هستند. تبليغ در جوامع مختلف كاملاً سيستماتيك و زير نظر لجنه مهاجرت و تبليغ صورت مى گيرد.

 

در اين راستا محور مهم تبليغى بهائيان مهاجرت به دهات و روستاها و فريب دادن افراد ساده لوح و روستائى باشد چنانكه «موژان مومن» از محققان مشهور بهائيت خود اذعان دارد كه جوامع بزرگ بهائى در بخش هاى فقير جهان متمركز است كه بى سواد هستند.

 

وى اذعان مى كند كه اكنون امر بهائى عمدتاً ديانتى جهان سومى است. او معتقد است كه تبليغات بهائيت در آسياى شرقى، موفق نبوده و در كشورهائى چون ژاپن و كره جنوبى كه آزادى مذهبى برقرار است، وضعيت بهائيت مشابه شرايط در اروپاى غربى است و از رشد مناسب برخوردار نيست.[34]

 

افزون بر مشكلات مربوط به ساختار فرقه اى بهائيت، غربيان اين فرقه را يك مسلك شبه عرفانى شرقى مى دانند كه لباسى به ظاهر از دنياى مدرن به تن كرده و پوششى است براى لاقيدى مذهبى. از سوى ديگر از جمله دلايل عدم استقبال غرب به بهائيت اين است كه عقايد بهائى در سيستماتيك كردن و عرضه محققانه تعاليم خود بسيار ضعيف بوده و اساساً عقايد و اصول مذهبى بهائيت از پشتوانه فلسفى و كلامى قابل دفاع عقلى و منطقى برخوردار نيست.[35]

 

2. سازماندهى و جذب نيرو

 

يكى از مهمترين فعاليت هاى فرقه ضاله بهائيت در سطح بين المللى جذب نيرو و سازماندهى يك جبهه مخالف عليه اسلام و جمهورى اسلامى است.

 

آنها از روش هاى گوناگون نظير دادن وام وكمك هاى مالى به مستمندان و فقرا، نشستن پاى درد دل افراد، توسل به شعارهايى پيرامون تساوى حقوق مرد و زن، ممنوعيت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانى، كمك براى گرفتن پناهندگى و ديگر اقدامات سطحى، سعى در جذب برخى از عناصر ساده انديش دارند.

 

در اين راستا شاهد گسترش فعاليت هاى تبليغى و تشكيلاتى اين فرقه در اقصى نقاط دنيا خصوصاً كشورهاى اسلامى مى باشيم؛

 

پس از فروپاشى نظام كمونيستى شوروى، كشورهاى تازه استقلال يافته و همچنين ديگر كشورهايى كه نظامشان كمونيستى بود، به عنوان بهترين طعمه براى استكبار مطرح شدند.

 

مردم اين كشورها كه سال ها در اختناق به سر برده بودند و هنوز زمينه هاى مذهبى خود را داشتند با برآمدن هر ندا و صدايى در مورد مذهب به آن جذب مى شدند و اين بهترين فرصت براى انحراف مردم ستمديده بود.

 

آمريكا، انگليس با پول بادآورده حاصل از غارت سرمايه هاى ديگر كشورها – خصوصاً مسلمان – در همه جا شروع به تبليغ بهائيت و وهابيت نمودند كه از آن جمله مى توان به آذربايجان، قرقيزستان، تاجيكستان و آلبانى، اشاره كرد.

 

آنها با فرستادن ميسيونرهاى بهائى و پخش پول، كتاب، بورس تحصيلى و… ميان مردم و خريدن برخى مسئولان بلندپايه و نشريات خائن، توانستند بخشى از اهداف فرقه ضاله را در آنجا ترويج كنند و عده اى از مردم را از اسلام حقيقى دور نگه دارند.

 

در چند سال گذشته با تشديد فعاليت فرقه بهائيت در جمهورى آذربايجان، به ويژه باكو كه با حمايت دولت آذربايجان انجام مى شود، اعضاى اين فرقه تبليغات خود را در ايران تشديد كردند. اعضاى اين فرقه كه پيش از اين با مركزيت اسرائيل به فعاليت مى پرداختند، با انتقال مركز فعاليت هاى خود به باكو، قصد تشديد اقدامات خود را در ايران دارند.[36]

 

از سوى ديگر تشكيلات بهائيت پس از استقرار نيروهاى آمريكا در عراق، تحركات مشكوكى را براى ترويج اين آيين خرافى در اين كشور آغاز كرده اند.

 

گفته مى شود؛ اين نيروها يك محفل ملى در بغداد و چهار محفل ملى ديگر در شهرهاى بصره، موصل و… راه اندازى كرده اند.

 

بنا بر طرح يكى از رهبران ارشد اين فرقه، قرار است نيروهاى اعزامى با استفاده از ابزارهايى چون جاذبه هاى جنسى، اقدام به جمع آورى طرفدار براى فرقه خود كنند.

 

يكى از پوشش هاى فعاليت عناصر بهائى، مراكز نمايندگى سازمان ملل متحد در عراق است. همچنين با پيشنهاد يك عنصر بهائى مقيم آمريكا به بيت العدل (مركز سياسى و تشكيلاتى بهائيت در اسرائيل) اين فرقه قصد دارد پس از آرامش نسبى در مناطق شيعه نشين عراق، اقدام به ساخت مكان هاى بهائى در آنجا كند.

 

روش ديگر بهائيان استفاده از جاذبه ازدواج به منظور شكار مردان و يا زنان غير بهائى و اضافه كردن اين افراد در سلك بهائيت بعد از ازدواج است و بتدريج فرد گرفتار شده وارد سيستم تشكيلاتى آنان مى شود.[37]

 

3. نفوذ در مراكز علمى جهان

 

 

در حال حاضر بسيارى از مراكز پژوهشى در غرب، به تدريج گرفتار برخى از جريان هاى انحرافى وابسته به محافل صهيونيستى و بهائى گرى مى شوند.

 

چنانكه كرسى ايران شناسى در بسيارى از مراكز هميشه در معرض اعمال نفوذ افراد و افكار بهائى قرار داد كه پس از انقلاب اسلامى جدّى تر شده است و در مورد جلسات علمى و همايش ها اين امر وضوح بيشترى دارد، به طورى كه كمتر همايشى است كه به نوعى به مباحث ايرانشناسى به خصوص دوره معاصر مربوط باشد و چندين نفر از بهائيان شناخته شده در آن حضور فعال نداشته باشند.

 

شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى دهد طى سال هاى اخير شمارى از افراد وابسته به جريان بهائيت نه صرفاً بر اساس صلاحيت هاى علمى بلكه به صورت عمدى و با هدايت خاص به اين مراكز نفوذ كرده اند و درست به دليل ارتباط استوارى كه در يكصد سال گذشته ميان بهائيت و صهيونيسم بوده، اين جريان مورد حمايت لابى هاى صهيونيستى هم قرار داشته و دارد.[38]

 

4. تحريف تاريخ ايران

 

سردمداران بهائيت از ابتداى تشكيل اين فرقه ضاله تخصص ويژه اى در تحريف تاريخ و واقعيت ها داشته[39] و در اين راستا دايره المعارف ايران موسوم به دايره المعارف ايرانيكا توسط يك بهائى كه در دانشگاه كلمبيا مشغول است با بودجه آمريكا، افكار صهيونيستى و كمك برخى ايرانيان مقيم خارج در دست تهيه است.[40]

 

از نكات قابل توجه در اين دايره المعارف كه مدعى تدوين تاريخ پنج هزارساله ايران است، تحريف آشكار باورها و تاريخ سرزمين مان باشد و به دليل گرايش مدير ايرانيكا به فرقه بهائيت بسيارى از اعتقادات نادرست و گمراه كننده اين گروهك به جامعه ايرانيان نسبت داده شده و حتى روايت تاريخ باستان ايران نيز متأثر از اين تحريف آشكار تاريخى است.

 

در بسيارى از قسمت هاى اين مجموعه تحريف هاى جدى در مورد اعتقادات ايرانيان وارد شده و باورهاى نادرست بهائيت به عنوان عقايد دينى ايرانيان جعل شده است.

 

5. طرح روحى

 

 

اين طرح توسط يكى از بهائيان مهاجر ايرانى به نام «روحى ارباب» در چند سال قبل طراحى و پس از بررسى و اجراى آزمايشى آن در كلمبيا به تصويب «بيت العدل حيفا» – به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيرنده فرقه ضاله بهائيت در سطح جهان ـ رسيد.

 

و به عنوان يك «راهنماى عمل» به تمام محافل بهائى ابلاغ گرديد. يكى از مهمترين اهداف «طرح روحى» ايجاد بسترهاى لازم براى افزايش آمار تعداد بهائيان است و مسئولان مركزيت بهائيت براى ايجاد سهولت در دستيابى به اين هدف، با يك برنامه ريزى گسترده، مؤسساتى را تحت عنوان «مؤسسه آموزشى» در كشورهاى مختلف ايجاد كردند كه براساس آخرين آمارهاى منتشره از سوى مركزيت بهائيت تعداد اين مراكز آموزشى بيش از يكصد مركز مى رسد.

 

مركزيت بهائيت براى دستيابى به اهداف طرح روحى زمان بندى هاى مشخصى را معين كرده كه شامل «نقشه هاى پنج ساله» و «نقشه چهار ساله» است.

 

شعار اصلى نقشه پنج ساله، «دخول افواج مقبلين» نام دارد. مؤسسات آموزشى كه بهائيان در ارتباط با طرح روحى ايجاد كرده اند، افزون بر هيأت مديره، زير نظر مشاور قاره اى بهائيت كه از سوى «بيت العدل حيفا» معرفى و تأييد شده است، اداره مى گردد.

 

تبليغات فرقه بهائيت در كشورهاى اسلامى، به ويژه خاورميانه به دليل حساسيت هاى خاصى كه در مورد آن وجود دارد، براساس يك استراتژى ويژه اى كه از سوى مركزيت بهائيت بدان نام «استراتژى خاموش و پنهان» داده شده، اداره مى شود و براى تحقق اهداف اين استراتژى در كشورهاى مسلمان زمان بيشترى در نظر گرفته اند و تا سال 2021 ميلادى براى رسيدن به اهداف مورد نظر وقت و فرصت معين كرده اند.[41]

 

در مجموع امروز بهائيت يك تشكيلات بين المللى است و شهر عكا (قبله بهائيان كه در اسرائيل قرار دارد) مركز همبستگى و پيوند آنها با صهيونيسم است.

 

اهداف آنان با اهداف صهيونيسم گره خورده و به يكديگر احترام متقابل دارند. بيشترين پيروان بهائيت، در كشور آمريكا ساكنند.

 

تشكيلات آنان در تمام كشورهاى جهان ـ به ويژه كشورهاى آفريقايى و آسيايى – شعبه دارد و براى خود تبليغ مى كنند.[42] امروزه آنان در سطح بين المللى فعاليت خود بر ضد ايران، اسلام و تشيع را به نحوى شدت بخشيده اند و عملاً بهائيت به يكى از بازوهاى پرتحرك نظام سلطه جهانى، به ويژه در خاورميانه، مبدل شده است.

 

دوم. فعاليت كنونى بهائيت در رابطه با ايران

 

تشكيلات استعمارى بهائيت همزمان با تحركات وسيع خود در سطح جهان، سياست خويش را بر تبليغ گسترده و علنى در داخل كشور استوار كرده و تلاش مى نمايد تا با تجديد سازمان بهائيت در داخل، اهداف شوم سياسى، فرهنگى و اقتصادى خود را به شكل صريح، بى پروا و گستاخانه پيش ببرد؛

 

تا جايى كه مركز تشكيلات جهانى بهائيت مستقر در اسرائيل به تشكيلات بهائيت در ايران دستور داده است به مناسبت فرا رسيدن يكصدمين سالگرد درگذشت عباس افندى در سال 2021. م بايد تا اين سال ده در صد از جمعيت ايران بهائى شوند.

 

در اين راستا برنامه هاى تشكيلات بهائيت در رابطه با ايران در دو بخش خارجى و داخلى عبارتند از:

 

الف. خارج از كشور:

 

1. حمايت استكبار جهانى، به ويژه آمريكا، در پوشش دفاع از حقوق بشرآزادى بيان و عقيده كه همواره به حمايت رسمى از تشكيلات بهائيت ايران پرداخته است.

 

همانگونه كه گذشت پس از پيروزى انقلاب اسلامى، شاهد خيل عظيم قطعنامه هايى هستيم كه توسط دولت و نمايندگان آمريكا كشورهاى غربى و مجامع بين المللى در طرفدارى از جاسوسان بهائى و محكوميت ايران به تصويب رسيده اند و تلاش مى كنند در راستاى فشارهاى سياسى و نظامى خويش، همپاى شرايطى چون صلح خاورميانه، پرونده هسته اى ايران، آزادى بهائيت را به عنوان يك اقليت دينى مطرح سازد.

 

جالب اين است كه برخى روشنفكران داخلى وابسته به مراكز سلطه جهانى، هم به بهانه دفاع از حقوق بشر، از اقدامات خائنانه عناصر بهائى و گروه هاى انحرافى ضاله حمايت مى كنند. شبكه هاى خبرى وابسته به صهيونيسم و رسانه هاى گروهى آمريكا نيز به حمايت هاى گسترده تبليغى براى بهائيت مى پردازند تا در كنار اقدامات دولت و مجلس نمايندگان آمريكا، زمينه ها و بسترهاى لازم را براى تحقق اهداف سلطه جويانه خود توسط بهائيان فراهم آورند. تشكيلات بهائيت در ايران نيز از اين فرصت جهت پيشبرد اهداف خويش بهره مى برد.

 

2. كارشكنى در روند پرونده هسته اى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى، در شرايطى كه ملت مسلمان ايران راه خود را براى كسب علم و پيشرفت در علوم جديد و مخصوصاً انرژى هسته اى هموار ساخته، كارشكنى و گسترش تبليغات بهائيان، فشارهاى بين المللى را براى تسليم و دست كشيدن از اين تكنولوژى مضاعف نموده است. بديهى است چنين خيانت هايى از قبل طراحى و برنامه ريزى شده و بيت العدل نيز بار ديگر به وظيفه وجودى خود عمل نمايد.[43]

 

3. نفوذ تشكيلات بهائيت در سازمان ملل بعنوان عضو رسمى سازمان غيردولتى ملل متّحد و ارتباط با اپوزيسيون خارج از كشور كه از اين طريق جهت اعمال اهداف خود در كشورها، بهره مى برد.

 

ب. داخل كشور:

 

1. تغيير ذهنيت مردم ايران درباره اين تشكيلات از يك مسلك منحرف و دستگاه جاسوسى براى بيگانگان، به شهروندانى عادى و بى خطر با شيوه هاى مختلف از جمله مظلوم نمايى و بهره گيرى از محافل جهانى مانند سازمان حقوق بشر.

 

 

2. پخش مداوم شبهات فكرى و عقيدتى در باره اصول و فروع دين اسلام خاصه تشيع، از طريق رسانه هاى ديدارى، شنيدارى و نوشتارى به ويژه اينترنت.

 

3. ترويج فمنيسم در جهت معارضه با استحكام و سلامت پايه هاى خانواده و تضعيف احكام اسلام.

 

4. تلاش جهت نفوذ در ساختار سياسى براى دستيابى به اسرار نظام، كم كردن حساسيت ها و مقاومت هاى مسولان نظام درباره فرقه بهائيت و كمرنگ جلوه دادن خطر اين فرقه؛ به عنوان نمونه سران تشكيلات بهائى در ايران با برخى از كانديداهاى مستقل مجلس وارد مذاكره شده و به اين كانديداها گفته بودند كه ما بهائى ها اين تعداد رأى داريم و حاضريم به نفع شما وارد صحنه شويم به اين شرط كه اگر شما وارد مجلس شديد از حقوق ما دفاع كنيد.[44]

 

 

همچنين در اين زمينه شاهد دستورالعمل فرقه ضاله بهائيت به پيروان خويش براى شركت در كنكور سال 1386 مى باشيم؛ اين دستورالعمل هنگامى صادر شد كه سازمان سنجش ستون مذهب را در فرم هاى ثبت نام مراكز آموزش عالى كشور حذف كرد. در چنين شرايطى فرقه ضاله بهائيت تلاش مى كند عناصر خويش را بعد از اخذ مدارك تحصيلى دانشگاهى به مراكز دولتى نفوذ داده و اهداف استعمارى اربابان خود را دنبال نمايد.[45]

 

5. تلاش براى افزايش جمعيت؛ پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران، بهائيانى كه در ايران ماندند على رغم سياست هاى اعلام شده از سوى دولت جمهورى اسلامى در خصوص كنترل جمعيت، در جلسات خود نسبت به اين مسئله، با حساسيت برخورد كرده و تصميم گرفتند كه همچنان به توليد نسل و افزايش جمعيت خود ادامه دهند. هدف آن ها از اين تصميم عبارت است:

 

يك. افزودن جمعيت فرقه بهائيت، جهت گرفتن امتيازات بيشتر،

دو. منزوى نشدن به دليل كمى جمعيت در شهرها و روستاها،

سه. آماده نمودن جوّ براى افزايش فعاليت هاى سياسى خود.[46]

 

6. تلاش براى بالانشان دادن تعداد بهائيان در ايران به مثابه گامى مقدماتى و محكمه پسند جهت دستيابى به رسميت قانونى؛

 

يكى ديگر از شگردهاى تبليغاتى فرقه صهيونيستى بهائيت تلاش براى بزرگ نمايى تعداد اين فرقه در داخل ايران مى باشد چنانكه در بسيارى از آمارها كه غربى ها طى سال هاى اخير مى دهند با ارائه آمارى مضحك تعداد بهائيان ايران را حتى از تعداد مسيحيان، يهوديان و زرتشتى ها بيشتر دانسته و مدعى هستند جامعه بهائى ايران بزرگ ترين اقليت مذهبى غير مسلمان در ايران است.[47]

 

در دستورى تشكيلاتى نيز، سران بهائيت خواسته اند تا آمار بهائيان حاضر در كشور بزرگ نمايى شده و تعداد را از آن چه كه هست، بسيار بيشتر نشان دهند.

 

به اين منظور به بهائيان كشور در سر شمارى ها دستور، داده اند كه در ستون «دين» يا در ستون «ساير» درج نام «بهائى» كنند. با اين همه نتايج بدست آمده از سر شمارى عمومى سال هاى 1375 و 1385 نشان مى دهد، آمارهاى ادعائى آنها به هيچ وجه صحت ندارد.

 

مطابق آنچه در سايت رسمى مركز آمار ايران آمده،[48] ستون «ساير و اظهار نشده» در سال 1385 تعداد 263199 نفر از 70472846 جمعيت كل كشور (يعنى سى و هفت صدم در صد) بوده است.[49]

 

اگر سهم بهائى ها از ستون «ساير و اظهار نشده»، پانزده در صد هم باشد شايد بتوان گفت آمار بهائيان ايران در سال 1375 و 1385 حدود 25 و 40هزارنفر تخمين زده شود، كه فاصله بسيار زيادى با ميزان ادعائى بيت العدل كه اين آمار را 300 هزار نفر اعلام كرده است، دارد.[50]

 

7. بازگشت سرمايه داران و نخبگان فرهنگى (اخراجى يا فرارى ) بهائى به ايران جهت قبضه اقتصاد و فرهنگ كشور و نيز تأمين پشتوانه مالى براى تبليغ بهائيت و پيشبرد اهداف تشكيلاتى آن. چنانكه در اين زمينه شاهد اخبار متعددى نظير؛ خريد دسته جمعى زمين هاى شهرك بهارستان اصفهان توسط بهائيان، نفوذ بهائيان در بازار دارو و…، در رسانه ها مى باشيم.

 

8. احياى اماكن مقدس بهائى در ايران از طريق نفوذ در سازمان ميراث فرهنگى و سوق دادن ايرانيان و افراد توريست به عنوان بازديد از اماكن باستانى به مكان هاى ياده شده.

 

9. تلاش براى ارتباط با اپوزيسيون داخل كشور و جلب حما يت آنان از تشكيلات بهائيت ايران.

 

10. تلاش جهت نزديكى با محافل روشنفكرى ايران به منظور پذيرش جامعه بهائى به عنوان عضوى از جامعه مدنى ايران.[51]

 

11. نفوذ در سازمان هاى غيردولتى  NGO)ها) كه در عرصه هاى گوناگون ملى و بين المللى از امور امدادى، رفاهى، مذهبى گرفته تا دفاع از حقوق بشر، پناهندگى و توسعه علوم و تكنولوژى و امور زنان و جوانان به فعاليت مشغول مى باشند.

 

12. تبليغ به مسلك بهائيت با اجراى طرح روحى؛ شيوه اجراى اين طرح كه پنج سال قبل با پيام 26 نوامبر 2003 ميلادى بيت العدل حيفا آغاز شد، با فعاليت هاى گذشته بهائيان ايران تفاوت اساسى دارد.

 

در حقيقت با ارسال اين پيام و آغاز اجراى طرح در ايران، فرقه ضاله بهائيت شيوه تبليغاتى – هجومى جديدى را در برخورد با نظام اسلامى ايران در پيش گرفته است. به همين مناسبت در سال 1380 سيزده نفر از بهائيان به اصطلاح مستعد، زير پوشش هاى مختلف از ايران به امارات متحده عربى – دوبى – رفته و در آنجا دوره هاى آموزشى كتاب هايى را كه براى اجرايى كردن اين طرح تدوين و تأليف شده است، آغاز كردند.[52]

 

اعزام مبلغين به دوبى، با چند هدف صورت مى پذيرد:

 

1. فراگيرى چگونگى تبليغ گسترده و مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران.

2. فراگيرى راه هاى جديد فريب مسلمانان شيعه ايرانى.

3. فراگيرى چگونگى انتخاب هدف يا سوژه، بى آنكه گرفتار افراد مؤن و مأموران اطلاعاتى شوند و اين در حالى است كه رفت و آمد سالانه صدها هزار مسافر كه براى خريد و تفريح به دوبى مى روند، در حقيقت اين منطقه را به شكارگاه سركردگان «بيت العدل حيفا» براى صيد نيروهاى ناآگاه جديد مبدل كرده است.

 

مركزيت بهائيت در حيفا توصيه دارد كه در ايران به دليل حاكميت نظام اسلامى و وجود شرايط خاص، طرح روحى از سن 16 سالگى آغاز شود و كودكان بهائى از سن 12 تا 15 سالگى و در صورت امكان به همراه بزرگترهايشان با هدف فريبكارى به كارهاى خيريه و عام المنفعه نظير عيادت از بيماران در بيمارستان ها، نظافت پارك هاى محل و معابر كوهستانى، مراجعه به آسايشگاه سالمندان و كمك به سالخوردگان بپردازند.

 

در ارديبهشت 1383 بخشى از طرح روحى كه مربوط به آموزش راهنمايان و مبلغان بود، به پايان رسيد و تعدادى راهنما آماده فعاليت شدند. به همين سبب و بنا به دستور بيت العدل حيفا حركت و هجوم تبليغاتى بهائيان به سمت جوامع غيربهائى آغاز شد.

 

در اين راستا نماينده ارشد بيت العدل و فرد شماره يك و مرجع بهائيان در ايران طى ابلاغيه اى رسمى به كليه بهائيان ايران تأكيد مى نمايد: «ما نبايستى فقط به دوستانى اكتفا كنيم كه از قبل در زمره دوستان درآمده اند، زيرا اين امر به علت محدود بودن دايره اين دوستى ها، ناچاراً به تدريج اقدامات ما را محدود و متوقف خواهد نمود و بايستى با طرح دوستى ها و صميميت هاى جديد و پس از حصول اطمينان از طريق معاشرت هاى خانوادگى و گفتگوهاى هدفمند، دايره دوستان مطمئن خود را مرتباً اتساع ببخشيم تا امكان لازم براى يافتن نفوس مستعده فراهم گردد».[53]

 

پيروان فرقه ضاله بهائيت براساس طرح روحى آويختن به حربه دروغين را نيز جايز مى شمارند. از جمله يكى از اعضاى محفل ملى بهائيت ايران با تكيه بر دستورالعمل بيت العدل مبنى بر اينكه بايد با افراد غيربهائى ارتباط برقرار كرد، نفوذ در جوامع روستايى و كوچك را زير اين پوشش كه ما بهداشت يار هستيم و يا به عنوان مسئول براى خدمت به شما آمده ايم، و هر وسيله اى براى شناسايى افراد مستعد جذب آنها به بهائيت را لازم مى داند: «اگر فرضاً دوستان ايده هايى را بيان مى دارند مانند اينكه بهداشت يار هستيم و…، اينها هدف نيستند، بلكه محملى است براى شناسايى افراد مستعد و اينكه آنها را وارد پروسه مؤسسه آموزش نماييم.»

 

او بهره بردارى از دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقير افغانى كمك مالى به خانواده هاى مستمند و ايجاد كلاس هاى آشپزى و هنرى، رفت وآمد به كتابخانه ها و سمينارهايى كه در فرهنگسراها برگزار مى شود، را وسيله اى براى ايجاد ارتباط مخفى و سپس تبليغ بهائيت مى داند.

 

براساس برنامه طرح روحى هر خانواده بهائى در ايران بايد چند راهنما داشته باشد تا بتوانند با خانواده هاى غير بهائى مرتبط شوند و با اين توصيف در هر نقطه اى كه يك يا چند خانواده بهائى وجود دارد، خانواده هاى مسلمان و غيربهائى بايد در معرض تهديدات ناشى از تبليغات بهائيان قرار داشته باشند.

 


اصولاً هدف اصلى تبليغات اين فرقه جذب افرادى است؛ «كه از اسلام آگاهى ندارند يا مورد تبليغ سوء قرار گرفته باشند، تدين نداشته و مقيد به مسائل مذهبى نباشند. در كل آن علاقه اى كه هر كسى نسبت به دين خود دارد را نداشته باشند. يك عده هم كسانى هستند كه فكر مى كنند اگر وارد اين تشكيلات شوند، پولدار مى شوند. يا خانم هايى كه دلشان مى خواهد حجاب نداشته باشند.

 

چون وقتى وارد آن جامعه مى شوند مى توانند حجاب را كنار بگذارند و خودنمايى زيادى براى مردان داشته باشند. آن ها مى گويند براى اينكه حرف هاى ما را بشنوى بايد تعصب را كنار بزنى. فرد هم ذهن خود را از حرف ها پاك مى كند و حرف هاى آن ها جايگزين مى شود»[54].

 

براساس رهنمودهاى طرح روحى، هويت كليه افراد جذب شده به جلسات دعا بايد كاملاً سرّى و مكتوم بماند. اين تأكيد كه بى شباهت به عملكرد گروهك منافقين نيست، تا آن حد است كه حتى افراد بهائى مقيم ايران نيز نبايد در جريان اين امور قرار گيرند.

 

براساس اولويت تشكيلات بهائيت در ايران، كليه مؤسسات تحت پوشش، از جمله «مؤسسه تربيت امرى»، بايد در خدمت مؤسسه آموزش مردمى قرار گرفته و از ارديبهشت 1384 علاوه بر انجام امور ذاتى خود، عملاً مأموريت هاى جديدى با هدف جاسوس پرورى به نفع رژيم صهيونيستى اسرائيل و جذب هر چه بيشتر غير بهائيان فراهم نمايند.[55]

 

در راستاى تحقق اهداف فوق، تشكيلات بهائيت در داخل ايران دامنه فعاليت هاى تبليغى خود در تهران و ساير شهرها را شدت بخشيده و با اقدامات مختلف از جمله راه اندازى سايت ها و وبلاگ هاى متعدد، مراجعه حضورى، ارسال كتاب، توزيع اطلاعيه و سى دى در برخى شهرها پيرامون فرقه ضاله بهائيت كه حاوى مطالب موهن از جمله معرفى كتب فرقه ضاله بهائيت، مقالاتى در معرفى بيت العدل بهائيت و بهائيان، توهين به مقدسات اسلامى و ساير اديان توحيدى طرح ادعاهاى مكاتب ضد دينى، تكفير شيعه و ايجاد اختلاف ميان مذاهب اسلامى، داستان هاى غيراخلاقى و…، به تبليغ اين فرقه اقدام نموده تا بتوانند هوادارانى را در بين جوانان و مردم پيدا كنند.[56]

 

در شرايط فعلى، بهائى ها در عرصه وبلاگ نويسى و اداره سايت نيز فعال مى باشند. همچنين فرقه ضاله بهائيت با پشتوانه عظيم مالى صهيونيسم و آمريكا سرمايه گذارى كلانى را در زمينه اقتصادى و اجتماعى در دست اجرا دارد و با در دست گرفتن نمايندگى تعداد زيادى از شركت هاى فنى و خدماتى در برخى شهرها اعتراض مردم را برانگيخته است.[57]

 

ايجاد آرايشگاه هاى رايگان براى مردان جلسات شب نشينى، ترويج و تبليغ ازدواج خواهر و برادر، راه اندازى سوپرماركت ها و ارائه خدمات رايگان، اهداى هدايا و بعضاً كمك نقدى به جوانان دختر و پسر، از ديگر اقدامات اين جريان جهت جذب به محافل پنهانى خود مى باشد. مبلغان اين فرقه پا را فراتر گذاشته و حتى به روستاها مى روند و با سوء استفاده از فقر در مناطق روستايى و محروم به دنبال رفع مشكلات مالى و اقتصادى آنها بوده تا بتوانند پايگاه اجتماعى خود را در بين مردم ارتقا دهند.[58]

 

در برخى استان هاى كشور نيز مبلغين فرقه ضاله بهائيت با سوء استفاده از مشكلات اقتصادى برخى از جوانان، آنها را در شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى متعلق به خود به كار مى گيرند.

 

در اين بنگاه ها علاوه بر اينكه از توان اين جوانان در رسيدن به اهداف مالى خود استفاده مى كنند، به تبليغ عقايد انحرافى فرقه بهائيت پرداخته و از اين افراد براى حضور در كلاس هاى طرح روحى خود دعوت مى نمايند.[59] و پس از جذب كسانى هم كه مى خواهند از اين دايره بيرون بيايند با محدوديت ها و تهديدهاى جدى مواجه مى شوند.

 

به گفته يكى از بهائيان كه پس از آگاهى از ماهيت اين فرقه ضاله مشرف به دين مقدس اسلام گرديده؛ «كسانى كه وارد بهائيت مى شوند ديگر در اختيار خود نيستند. آزادى ندارند و هميشه تحت نظر هستند. هر مسئوليتى كه تشكيلات به اعضا بدهند بايد انجام شود. زندگى فرد در اختيار خودش نيست. جلساتى هر ده روز يك بار برگزار شود كه شركت در آن براى همه اجبارى است»[60].

 

بررسى اقدامات و فعاليت هاى گسترده جريان بهائيت حاكى از اين واقعيت است كه اغفال و جذب جوانان از طريق نيازهاى اقتصادى و مسائلى كه از لحاظ غريزى، جنسى و احساسى جاذب مى باشند، در دستور كار اين فرقه صهيونيستى قرار دارد كه در چند سال اخير بى سابقه بوده[61] و اين خود زنگ خطرى است براى مسئولان و متوليان بخش هاى مختلف سياسى، فرهنگى و عقيدتى جامعه كه در كنار اهتمام به اقدامات فرهنگى و روشنگرى هاى رسانه اى پيرامون ماهيت و اهداف شوم اين فرقه ضاله، به حل اساسى معضلات اقتصادى و اجتماعى توجه جدى داشته باشند؛ زيرا دشمنِ بيدار و هوشيار در كمين جوانان ما نشسته است.[62]

[29]. موج بيدارى اسلامى، و افول فرقه ضاله، گفتگو با دكتر ولايتى، روزنامه جام جم، ويژه نامه ايام، ش29.

[30]. حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوى آن در جهان معاصر بر ضد اسلام و ايران، 1384، بى نا، ص14؛ به نقل از روزنامه كيهان، چهارشنبه 19 دى 1386، ص 8.
[31]. لازم به ذكر است نخستين رئيس راديو فارسى بى بى سى يك بهائى شناخته شده و معروف بود و هم اكنون نيز بهائيان حضور و نفوذى گسترده در بخش فارس سرويس جهانى بى بى سى دارند.
[32]. ر.ك: خبرنامه فرهنگى – اجتماعى، شماره 133، ص 10 11.
[33]. حاميان شيطان، پيشين.
[34]. خبرگزارى فارس، 4/6/87.
[35]. تبيين و توضيح اين موضوع در بخش بررسى و نقد عقايد بهائيت انجام شده است.
[36]. سايت بازتاب، 19 مهر 1383.
[37]. به خاطرات خانم مهناز رئوفى در روزنامه كيهان و كتاب سايه شوم مهناز رئوفى، تهران: كيهان، 1385 مراجعه نمائيد.
[38]. تعارض امنيت و علم آموزى؟، رسول جعفريان، بازتاب، 11 خرداد 1386.
[39]. نمونه هايى از تاريخ سازى جعلى و تحريف تاريخ را مى توانيد در خاطرات صبحى مشاهده نمائيد.

[40]. سايت مركز اسناد انقلاب اسلامى، به نقل از رجا نيوز، 9/1/1386.
[41]. ماهيت و اهداف طرح روحى، روزنامه كيهان، 22 شهريور 1385، ص 8.
[42]. پيوند و همكارى متقابل بهائيت و صهيونيسم، محمدرضا نصورى، مجله انتظار ش 18.
[43]. جوابيه مردمى كانون فرهنگى رهپويان وصال شيراز به نامه سرگشاده جامعه بهائى ايران به رئيس جمهور، واحد فرق انحرافى.
[44]. سيد كاظم موسوى گفت و گو، خبرگزارى فارس، 3/2/1387.
[45]. روزنامه جمهورى اسلامى، ستون جهت اطلاع، 11/10/1385.
[46]. ر.ك: خبرنامه فرهنگى اجتماعى، شماره 106، ص 28 و نيز شماره 108، ص 44 45.
[47]. بخش فارسى راديو فرانسه، مورخه 14/11/1375.
[48]. ر.ك: پايگاه اينترنتى درگاه ملى آمار؛www.sci.org.ir
[49]. ضمن آنكه اين آمار هم شامل كليه كسانى است كه به هر دليلى نخواسته اند دينشان را اظهار كنند كه شامل همه دگر انديشان اعم از كمونيست ها، توده اى ها، شيطان پرست ها، بودائى ها و سيك ها و بهائى ها و… مى تواند باشد.
[50]. البته اگر تشكيلات بهائى اين آمار را قبول ندارد مى تواندآمار دقيق تسجيلى خود را منتشر نمايد. يك احتمال هم مى تواند اين باشد كه بهائيان بر خلاف دستور تشكيلاتى بيت العدل، به دلايل متعددى از جمله، عدم اعتماد به دستورات سرى آن، برخوردارى از مواهب اجتماعى، شغلى و تحصيلى، خود را در سرشمارى ها مسلمان اظهار نموده تا راحت تر زندگى كنند. اين امر البته در بهائيت سابقه هم دارد؛ طبق متون بهائى، عبدالبهاء در فلسطين خود را مسلمان جازده و در نماز جمعه مسلمين شركت مى كرده و خود را مقيد به احكام اسلامى مى نمايانده،  تا راحت تر زندگى كند. ر.ك: آمار بهائيان ايران، سايت بهائى پژوهى، 2/9/1386
[51]. مردم ايران خواهان انحلال تشكيلات بهائيت، مهدى نائينى، خبرگزارى فارس، 26/6/1387.
[52]. براى اجراى طرح روحى تاكنون هفت عنوان كتاب تأليف و آماده شده است كه عناوين برخى از كتاب ها عبارتند از: كتاب گفتگوهاى هدفمند با غير بهائيان، تاريخ بهائيت، آموزش و نحوه تبليغ بهائيت و كتابى براى مبلغان فرقه.
[53]. ماهيت و اهداف طرح روحى، روزنامه كيهان، چهارشنبه 22 شهريور 1385، ص 8.
[54]. سايه شوم شعارى به نام جستجوى حقيقت، گفتگو با مهناز رئوفى، شبكه خبرى برنا نيوز 29/8/1386.
[55]. سايه شومبازتاب فعاليت هاى محرمانه، روزنامه كيهان، پنجشنبه 23 شهريور 1385، ص8.
[56]. اخيراً نيز در برخى مدارس كشور، دانش آموزان بهائى به انحاء مختلف از قبيل، توزيع جزوه هاى ويژه اى كه در اسرائيل مختص جوانان چاپ شده اند، شناسايى دانش آموزان كم بضاعت و پرداخت كمك هزينه و تقبل برخى هزينه هاى خانواده هاى آنها، ارسال فايل هاى بلوتوث ويژه براى مراحل تكميلى كه حاوى سخنان سرگردگان اين فرقه گمراه است، هم شاگردى هاى خود را به آيين ضاله بهائيت دعوت مى كنند. در مرحله نهايى نيز براى رسميت بخشيدن به فعاليت افرادى كه تازه جذب شده اند پارتى هايى در منازل دانش آموزان بهائى با حضور يك مبلغ ارشد! برگزار مى شود و برنامه تخصصى! به اين افراد در حوزه مورد علاقه شان داده مى شود. (تبليغ بهائيت در مدارس كشور، جهان نيوز، 27 بهمن 1387)
[57]. حجت الاسلام حسين جمالى زاده امام جمعه شهرستان جيرفت، روزنامه جمهورى اسلامى، 29/9/1386 صفحه جهت اطلاع.
[58]. ر.ك: پايگاه تحليلى خبرى جهان، گزارش تبليغ ازدواج با محارم از سوى بهائيت 18/10/1386.
[59]. تبليغ بهائيت در بنگاه هاى اقتصادى، پايگاه تحليلى خبرى جهان، 3/12/1386.

[60]. سايه شوم شعارى به نام جستجوى حقيقت، گفتگو با مهناز رئوفى، شبكه خبرى برنا نيوز 29/8/1386.
[61]. روزنامه جمهورى اسلامى، 23/8/1386، صفحه جهت اطلاع.
[62]. خطر بهائيت جوانان را تهديد مى كند، ستار هدايت خواه عضو كميسيون فرهنگى، خانه ملت، 17 آبان 1385؛ ترفند بهائيت براى جذب جوانان پسر و دختر، پايگاه تبيان، 10/12/1386.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از جریان شناسی بهائیت.

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه دین پژوهی و فرقه شناسی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.