وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نوازندگى

0

حكم نوازندگى

پرسش 283 . حكم نواختن با آلات موسيقى را بيان كنيد؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافى ): اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن (در هر حال ) جايز نيست ؛ ولى اگر از آلات مشترك باشد، استفاده از آن به منظور منافع مشروع و حلال اشكال ندارد.1

آيات عظام بهجت و صافى: به طور كلى نواختن با آلات موسيقى (لهو )، حرام است.2

1. امام، استفتائات، ج 2، مكاسب محرمه ، س30 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات س1164 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س992 ؛ مكارم، استفتائات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710 ؛ تبريزى، استفتائات، س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005 ؛ دفتر: سيستانى، وحيد و نورى.

2. صافى، جامع الاحكام، ج 1 س 1003 و 1015 و 1018 ؛ دفتر: بهجت.

منبع: هدانا، پرسمان


حضرت آیت الله العظمی سیستانی
حضرت آیت الله العظمی سیستانی

مسئله539ـ موسیقی ، هنر وفنی است از هنرهاو فنون بشری و در زمان های اخیر رواج بیشتری دارد. برخی از انواع آن حلال است و می توان به آن گوش داد و برخی دیگر حرام می باشد و گوش دادن به آن جایز نمی باشد.
مسئله540ـ موسیقی حلال، آن است که با مجالس لهو و لعب تناسب ندارد و به عکس آن،موسیقی حرام به موسیقی ای گفته می شودکه با مجالس لهو و لعب هماهنگی دارد.
مسئله541ـ مقصود از جمله((متناسب با مجالس لهو و لعب)) این نیست که آن موجب آرامش روحی و تغییرحال و وضع انسان می شود که چنان چیزی خوب است و احیاناً موسیقی و آواز حلال نیز آن وضع را به وجودمی آورد بلکه مقصود ازآن ، این است که شنونده آن خصوصاً اگر باهنر و فن موسیقی آشناباشد می داند که کدامیک با مجالس لهو و لعب ومشابه آنها،تناسب داردوآنها یک ندراد.
مسئله542ـ رفت و آمد به جاهایی که درآنها موسیقی حلال پخش می شود،جایز است وگوش دادن به آن حتی مدت طولانی ،مادام که به حرام نینجامد بی اشکال می باشد.
مسئله543ـ به اماکن عمومی که در آنها موسیقی حرام پخش می شود،می توان رفت و آمد کرد به شرط آنکه به آن موسیقی از روی عمدو قصد، گوش ندهند مانند سالن هااستقبال و بدرقه مسافران،پاویون ها، پارک های عمومی ،رستوران ها،قهوه خانه ها،و امثال آنها،زیراگوش دادن به موسیقی حرام،ممنوع است نه کشیدن هر صدایی هر چندکه از روی عمد گوش ندهیم،حرام باشد.
مسئله544ـ موسیقی حلال رادرآموزشگاههای ویژه و یادیگر جاهای مناسب،می توان آموخت.
اعم ازآنکه یادگیرنده بزرگسال باشد و یا کوچک به شرط آنکه آمد و رفت به آن اماکن در تربیت وبنیاد دینی او اثر منفی نگذارد.
مسئله545ـ غنا و آواز خوانی حرام است و گوش دادن و کاسب کاری به وسیله ان نیز حرام می باشد و مقصود از غنا و آواز خوانی حرام، آن سخنان لهوی است که به آهنگ های مبتذل در نزد اهل لهو و لعب، می انجامد.
مسئله546ـ خواندن قرآن ،دعا،ذکر و ورد با آهنگ های شناخته شده در نزد اهلو لهو و لعب،جایز نیست و بنابر احتیاط واجب،جز آنها نیز به صورت شعر و نثر با همان آهنگ، خوانده نشود.
مسئله547ـ حرمت استماع موسیقی و غنای حرام در سنت نبوی مورد توجه قرار گرفته است.
رسول خدا در یک حدیث شریف فرمود: خواننده، زناکار، نی نواز، دف زن، همگی کر و کور و لال از قبر به عرصات محشر واردکی شوند.
وفرمود: هر کس به لهو و غنای حرام گوش دهد در گوش او به روز قیامت مس مذاب ،می ریزند.
و باز فرمود:غنا و موسیقی حرام و مبتذل، وسیله و راهی به سوی زناست.
مسئله548ـ زن در برابر شوهرش به قصد لذت و تحریک او و جز آن،جایز است بر قصد اما درمقابل مردان دیگر نباید رقص کند و بنابر احتیاط واجب در برابر زنان نیز نرقصد.
مسئله549ـ دست و کف زدن درجشن ها،عروسی ها و میلادیه های مذهبی برای همه زنان و مردان جایز است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.