وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تصرف در مال خمس داده نشده

تصرف در مال خمس داده نشده

تصرف در مال خمس داده نشده

در نوشتار قبل «  مصالحه و دستگردان خمس» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

تصرف در غير مخمس

پرسش ۱۳۲ . آيا مى توان در مال خمس نداده تصرف كرد؟
همه مراجع (به جز تبريزى و وحيد): خير، مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد.
آيه اللّه تبريزى: مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، چنانچه قصد پرداخت خمس را نداشته باشد، نمى تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند و اگر قصد دادن خمس را دارد، بنابر احتياط واجب، نمى تواند تصرف كند.[۲]
آيه اللّه وحيد: خير، مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد؛ مگر آنكه تصرفات او اعتبارى و در سهم خود باشد (مانند فروختن و صلح كردن آن).[۳]

 

پرسش ۱۳۳ . آيا شخص مى تواند خمس را به ذمه بگيرد و خود را بدهكار اهل خمس بداند؛ آن گاه در تمام مالى كه سر سال خمسى آن رسيده تصرف كند؟
همه مراجع: خير، تصرف در اين مال بدون اجازه مجتهد (يا نماينده اش) يا دستگردان با او، جايز نيست.[۴]

  • ۱.توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۹۰؛ خامنه اى، اجوبة، س ۹۳۶؛ نورى، توضيح المسائل، م۱۷۸۶.
  • ۲. توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۹۰.
  • ۳. وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۹۸.
  • ۴. توضيح المسائل مراجع، م ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲؛ نورى، توضيح المسائل، م ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸؛ خامنه اى، اجوبة، س ۹۸۳؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۱۷۹۹.(احكام خمس،پرسمان).

حتما بخوانيد 

*- ويژه نامه احكام خمس

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.