وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

براى عمره تمتع واجب محرم شود و انجام آن را عمدا تأخير بياندازد

0

براى عمره تمتع واجب محرم شود و انجام آن را عمدا تأخير بياندازد

لگو احکام حج و عمره

عدول به حج افراد با تأخير عمدى اعمال‏

 

221- اگر حج گزار براى عمره تمتّعِ واجب، محرم شود و انجام آن را عمداً تأخير بياندازد تا وقت تنگ شود، بايد به حج افراد عدول كند و بعد از آن عمره مفرده به ‏جا آورد و حج را در سال بعد اعاده نمايد.[1]

 

[1] ( 5)- آية اللَّه بهجت: كسى كه محرم شد به احرام عمره تمتع ولى عمداً بجا آوردن اعمال آن را به تأخير انداخت تا وقت تنگ شد، هرچند در ابطال عمره معصيت كرده ولى واجب است نيّت حج افراد كند و بعداً عمره مفرده را بجا آورد و در سال آينده حج تمتع بجا آورد بنابر احوط چنانكه گذشت( در مسأله 254)(مناسك، مسأله 157).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: هرگاه در سعه وقت براى عمره تمتّع احرام بست و طواف و سعى خود را عمداً تا زمانى كه نتواند آنها را بجا آورد و حج را درك نمايد به تأخير انداخت، عمره وى باطل است و نمى‏تواند بنابر اظهر به حج افراد عدول نمايد. لكن احوط اين است كه عدول به افراد نموده و عمره را به قصد اعم از حج افراد يا عمره مفرده بجا آورد.

آية اللَّه سيستانى: هرگاه در سعه وقت براى عمره تمتع احرام بست و طواف و سعى خود را عمداً تا زوال آفتاب روز عرفه به تأخير انداخت، عمره وى باطل است، نمى‏تواند به حج افراد عدول نمايد، اگرچه احتياط مستحب اين است كه اعمال حج افراد را به قصد رجا انجام دهد، بلكه احوط اين است كه طواف و نماز آن و سعى و حلق يا تقصير در عمره‏اش را به قصد اعم از حج افراد و عمره مفرده بجا آورد.( مناسك، مسأله 157).

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.