حكم نتورک مارکتینگ و کوئست

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|بازاريابي شبكه اي|

حكم نتورک مارکتینگ و کوئست چرا نتورک مارکتینگ (Network Marketing) و کوئست (QI International) در ایران ممنوع و حرام است؟ [...]