تصرف در اموال یتیم چه شرایطی دارد

۲۴/خرداد/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

تصرف در اموال یتیم چه شرایطی دارد نکته: 1-نگهداری اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعی حقّ مادرشان است، [...]