حكم نماز خواندن با مانتو

۲۵/آبان/۱۳۹۴|احكام نماز, حجاب|

حكم نماز خواندن با مانتو   سوال: نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟ همه مراجع: اگر مقدار [...]