موي مصنوعي و مسح سر در وضو

۲۲/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

موي مصنوعي و مسح سر در وضو مطابق نظر آيت الله خامنه اي کسی که در جلوی سرش [...]