غسل مس میت

۱۵/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات, غسل|

غسل مس میت 1-اگر کسی بدن انسان مرده‌یی را که سرد شده ولی هنوز غسل میت داده نشده -است، با [...]