نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر علیهم السلام مطابق نظر آيت الله خامنه اي جلوتر از قبر پیغمبر(ص) [...]